Webbversion | Skicka vidare
MFD nyhetsbrev
Mars 2023

Inventering blev början till förändring

Ljusdals kommun saknade tidigare ett systematiskt arbete för funktionshinderspolitiken. Idag finns alla förutsättningar på plats för att under 2023 driva och följa upp arbetet. Ta del av kommunens arbete och även hur andra kommuner framgångsrikt arbetar strategiskt.

Läs hela artikeln på MFD:s webbsida.

Våld mot personer med funktionsnedsättning

Risken att utsättas för våld och hot är nästan dubbelt så stor för personer med funktionsnedsättning som för dem utan. Därför är det viktigt att vara vaksam och se signaler på utsatthet, förebygga och ge stöd till dem som utsatts.

Ta del av MFD:s kartläggning om våldsutsatthet samt filmer, tips och goda exempel på mfd.se.

MFD uppmärksammar

Dialog identifierar möjligheter och lösningar

Myndigheten för delaktighets uppföljning av kommuner, regioner och myndigheter sker årligen via enkäter och ska bidra till att ge stöd till utvecklings- och förbättringsarbete för dem som deltar.

Årets resultat visar bland annat att nästan alla regioner och kommuner och två av tre myndigheter för dialog och skaffar sig kunskaper från personer med funktionsnedsättning. 

Läs hela resultatet av vår uppföljning och ta del av MFD:s metodstöd och goda exempel om dialog och strategiskt arbete.

Uppföljning av myndigheter, kommuner och regioner (mfd.se)

Metodstöd om dialog och strategi (mfd.se)

Kalendarium

Seminarium om äldres rättigheter

Den 21 mars bjuder ABF Stockholm tillsammans med PRO Kultur och PRO Global till ett seminarium om äldres rättigheter.

Läs mer om seminariet och anmäl dig på mfd.se

Delaktighetsdagen 2023

Fredag den 21 april arrangerar Myndigheten för delaktighet den årliga konferensen Delaktighetsdagen. I år fokuserar vi på den funktionshinderpolitiska strategin. Spara datumet i kalendern nu – mer info kommer!

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.