Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Maj 2023

Stöd för att migranter ska få rätt hjälp

Människor på flykt med funktionsnedsättning riskerar att inte få rätt stöd och hjälpmedel då myndigheter och aktörer ofta inte ställer frågor om funktionsnedsättning i tid. Eller så saknar de rutiner och förutsättningar för att på ett lämpligt sätt hantera de behov som uppstår hos migranterna. MFD har tagit fram ett stöd för aktörer som arbetar med att ta emot migranter så att de får rätt hjälp och insatser i tid.

Ta del av stödet på MFD:s webbplats (mfd.se)

Tryggt boende och social inkludering

Hemlöshet är en form av social exkludering. Personer med psykosocial funktionsnedsättning är extra utsatta eftersom de ofta kan ha komplexa stödbehov. För att hantera hemlöshet förespråkar Sonia Rennicks, utbildningsansvarig på Mental Health Ireland, samproduktion mellan relevanta aktörer och personer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa när insatser och stöd ska utformas.

– Mental hälsa består till viss del av terapi och olika stöd. Men det är också viktigt att se till miljö och sociala faktorer som kan ha påverkan på den mentala hälsan. Stödet som man får bör vara en återspegling av den situation man befinner sig i, förklarar Sonia.

Läs mer om hemlöshet och social exkludering på vår webbplats (mfd.se)

Inspelat material från Delaktighetsdagen

Vill du vässa arbetet med jämlikhet och delaktighet? I april arrangerade MFD den årliga Delaktighetsdagen. Nu finns de medverkandes erfarenheter och tankar som inspelade klipp på MFD:s webbplats.

Se delar av sändningen på mfd.se

Funktionshindersfrågor under
EU-ordförandeskapet

Mer än halva tiden av Sveriges ordförandeskapsperiod för Europeiska unionens råd har passerat. Under ordförandeskapet har olika evenemang med fokus på funktionshinder arrangerats både nationellt och internationellt. Ta del av kommande evenemang som arrangeras fram till juni då ordförandeskapet avslutas.

Se evenemangen på MFD:s webbplats (mfd.se)

MFD uppmärksammar

Strategi visar vägen i Sundbybergs stad

Genom dialog och samverkan med funktionsrättsorganisationer strävar Sundbybergs stad till att vara en kommun för alla. I många år har man haft en dialog när olika åtgärder och insatser ska planeras, genomföras och utvärderas.

Sundbybergs stad är ett av flera goda exempel på kommuners arbete inom funktionshinderpolitiken. Du kan även ta del av fler exempel från andra kommuner i det metodstöd som finns på mfd.se. Metodstödet innehåller fakta, tips och annat som kan vara till hjälp i en kommuns arbete med delaktighet.

Läs artikeln om Sundbyberg stad på mfd.se

Metodstöd för dialog (mfd.se)

Kalendarium

A Union of Equality: Disability Rights and Strategies

27 juni, 09:00 - 16:00

Välkommen till ett seminarium om hur man kan uppnå jämlikhet genom att använda strategier för att förverkliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

På detta seminarium kommer exempel på politiska ramar samt praktiska lösningar för att förbättra jämlikheten att presenteras och diskuteras. Metoder för att inkludera personer med funktionsnedsättning i utvecklingsprocesser som rör dem kommer också att lyftas fram.

Seminariet organiseras av den svenska regeringen under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2023. Seminariet hålls i samarbete med Europeiska kommissionen.

Se hela programmet och anmäl dig på mfd.se

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.