Webbversion

Webbsända frukostmöten

Frukostmöte 28 september kl 8.30-9.30

Coronapandemin och nya utmaningar

Coronapandemin har påverkat oss alla på olika sätt men det finns stora skillnader i upplevelser och i utmaningar. Hur enkelt är det till exempel att hålla social distansering om man är blind och hur lätt är det att ta till sig myndigheters rekommendationer om man har en kognitiv svårighet? Nya utmaningar kräver nya lösningar.

Under frukostmötet uppmärksammar vi hur pandemin påverkat funktionshinderfrågorna, hur livet har förändrats för personer med funktionsnedsättning och vad som har gjorts för att hitta lösningar på nya hinder. Vi diskuterar också lärdomar och vikten av att ta med de positiva erfarenheterna framåt.

Karin Flyckt

Karin Flyckt sakkunnig och samordnare för funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen ger oss en samlad bild av utvecklingen och konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning under coronapandemin. Hon berättar också om vad Socialstyrelsen tillsammans med andra myndigheter har gjort under denna period för att lösa de hinder som uppstått.

Fotograf: Linnea Bengtsson

Anna Bergholtz med sin ledarhund

Anna Bergholtz journalist och föreläsare berättar här om sina erfarenheter under coronapandemin. Saker som är självklara för många kan bli hinder för andra, hur håller man till exempel avstånd till andra när man inte ser?

Fotograf: Yasmin Nilson

 

Myndigheten för delaktighet erbjuder webbseminarier på olika teman inom funktionshindersområdet. Webbseminarierna är kostnadsfria och teckenspråks- och skrivtolkas. Vid våra webbseminarier används verktyget zoom. Det är möjligt att ställa frågor under sändningen via en chatt.

Anmäl dig här

Så snart du har anmält dig via länken ovan, får du ett bekräftelsemejl på din anmälan. Länk till mötet kommer att sändas ut fredagen den 25 september.


Varmt välkomna!

 

Full delaktighet för alla
Myndigheten för delaktighet, MFD, är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshindersområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Myndigheten för delaktighet
Sturegatan 3, Box 1210, 172 24 Sundbyberg
Växel: 08-600 84 00
info@mfd.se 

Besök oss på
www.mfd.se
Facebook
LinkedIn

.