Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
November 2020
En kvinna spritar händerna

Film om smittspridning för personer med IF

Vikten av att alla kan ta del av och förstå viktig samhällsinformation har blivit allt tydligare i och med coronapandemin.

Vi har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram en film om smittspridning och hur skyddsutrustning fungerar riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Se den och sprid den gärna så är vi är fler som hjälps åt för att minska smittspridningen!

Film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning

Här finns även annan tillgänglig information om pandemin.

Tillgänglig information om pågående smittspridning

Färgglada boxar med alla målen

Alla behöver bidra till målen i Agenda 2030

Alla behöver vara med och delta i arbetet med Agenda 2030. Det är ett mål i agendan att alla ska kunna ta del av ett hållbart samhälle och att ingen ska lämnas utanför oavsett ålder, funktionsförmåga, kön etc.

Vi har tagit fram en lättläst version av agendan som tydligt och enkelt beskriver målen.

Agenda 2030 för hållbar utveckling på lättläst svenska

Missat våra populära webbseminarier?

Nu har du möjlighet att se några av våra webbseminarier i efterhand. Du hittar dem på vår webbplats, där du också kan hitta kommande webbseminarium och konferenser.

Konferens 18 januari kl 9-15.45

Delaktighetsdagen 2021 

Under Delaktighetsdagen 2021 får vi lära oss mer om betydelsen av universell utformning i arbetet för att nå målen i Agenda 2030.

Lyssna bland annat på Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, som kommer att prata om vilka möjligheter och utmaningar som finns med genomförandet av agendan.

Anmälan är öppen!

Delaktighetsdagen 2021 – Agenda 2030 och universell utformning

Färgglada schackpjäser
 
 

Konferens 4 december kl 10-11.15

Vägen framåt för en breddad rekrytering

Hur kan kommunala verksamheter i praktiken möta behovet av kompetens och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet?

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få och att behålla ett arbete. Många insatser riktar sig till arbetssökande. Istället borde fler insatser riktas till arbetsgivare för att de ska kunna ta tillvara kompetensen hos personer med funktionsnedsättning.

Lyssna på när arbetsgivare, projektledare, myndigheter, forskare och inte minst de personer som har fått jobb delar med sig av sina reflektioner.

Konferensen anordnas digitalt av SKR och Myndigheten för delaktighet och det är gratis att delta.

Anmäl dig till konferensen Vägen framåt för breddad rekrytering

Ta del av guide om inkluderande arbetsplatser på SKR:s webbplats.

 

Vad vill du läsa mer om?

Vi vill gärna veta vad du vill läsa mer om i vårt nyhetsbrev. Svara på vår enkät och återkoppla med tips, idéer och nya uppslag. Det tar bara någon minut och dina synpunkter är av stort värde för oss. Tack!

Här hittar du enkäten

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.