Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
September 2021
Ramp och trappa som fyra personer använder.

Hur tillgänglig är den offentliga verksamheten?

Nu skickar MFD ut enkäten för årets uppföljning till kommuner, regioner och myndigheter. Vill du veta vad din verksamhet kan utveckla för att öka delaktigheten och bli mer användbar för fler? Genom att besvara vår årliga uppföljningsenkät om tillgänglighet och delaktighet får du direkt återkoppling. Vi erbjuder även stöd för utvecklings- och förbättringsarbete som uppföljning.

Här kan du ta del av tidigare årsresultat. 
Uppföljning - MFD

Förra årets rapport till regeringen. 
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2020 del II - MFD

Fyra barn sitter framför en liten röd stuga

Webbkurs om hållbart barnrättsarbete

Jobbar du med barn och unga? Genom mångfald kan vi säkerställa att alla barns förutsättningar blir tillgodosedda i barnrättsarbetet. Genom vår barnrättsutbildning får du lära mer om vad ett hållbart barnrättsarbete är och hur det bidrar till ett samhälle där fler kan vara delaktiga! Du kan även fördjupa dig i hur du och din organisation kan arbeta med de här frågorna.

”En verkligt bra och matnyttig utbildning!” - Barnrättsrådgivare på Unicef

Ta del av webbkursen på egen hand eller tillsammans med en eller flera kollegor. Webbkursen innehåller reflektionsövningar som antingen kan diskuteras eller skrivas ner. 

Webbkurs om hållbart barnrättsarbete - MFD

Hur når nödvändig information fram vid kris?

För att underlätta för alla att ta del av informationen vid kris behöver den vara tillgänglig. Det innebär att invånare ges möjlighet att känna till var de kan få information och vad de förväntas göra i en krissituation. Den generella krisberedskapen i landet har haft en positiv utveckling de senaste åren. Trots den positiva utvecklingen är beredskapen fortfarande för låg för personer som behöver samhällets stöd och/eller tillgänglig informationallra mest.

Vill du läsa mer om vad man bör tänka för att kommunicera inkluderande vis en kris? 

Kommunikation vid kris - en fråga för alla - MFD

Bil som kör där det är översvämmat av regn.
 
 

Tillgänglig demokrati de kommande 100 åren

Lyssna på ett intressant samtal om hur det offentliga Sverige kan arbeta för att inkludera fler i demokratiarbetet. Webbseminariet sändes i juli och går att se här: Almedalsveckan Play

Seminarium

Anmäl dig redan nu till nationell samling 1–2 december

För andra året i rad bjuder Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet till en nationell samling. Mer information och anmälan hittar du hos Länstyrelsen Västra Götaland.

Nationell samling 2021 - För delaktighet och jämlikhet

MFD uppmärksammar

Åtgärder för bättre ekonomi

En ny statlig utredning föreslår förändringar av sjuk- och aktivitetsersättningen som berör ekonomin för personer med funktionsnedsättning.

– Många personer med funktionsnedsättning uppger i undersökningar att det är svårt att få ekonomi att gå ihop och att de oroliga för att den inte ska räcka till. Därför är de åtgärder som sätts in och som kan bidra till en bättre ekonomi ett steg i rätt riktning, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD.
Läs utredningen 
En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

Läs mer i MFD:s rapport
Begränsade livsval för personer med funktionsnedsättning

Läs mer på Europeiska kommissionen 
Jämställdhetsstrategin

Främja rörelse bland elever

Generation Pep har gjort en ny satsning där målet är att uppmuntra gymnasieskolor att erbjuda elever daglig fysisk aktivitet under skoltid. Skolan har en viktig roll i att främja hälsa och att erbjuda fysisk aktivitet, något som varit en utmaning med distansundervisning.
Ny satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse 

Fördelarna med fysisk aktivitet är många. Jobbar du i en kommun och vill bidra till att fler kan ha en aktiv fritid? Här hittar du inspiration, tips och goda exempel för att göra det möjligt.
Stöd för att främja en aktiv fritid.

Var är den mänskliga mångfalden i byggena?

Hur planerar och bygger vi boenden så att plånbok, miljö och människor mår bra?
Läs Lillian Müllers tankar om hållbart boende. 
Var är den mänskliga mångfalden i nybyggena?

Läs mer om inkludering och delaktighet av personer med funktionsnedsättning i arbetet med hållbara städer.
11. Hållbara städer och samhällen

MFD önskar er en vacker höst!

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.