Webbversion | Skicka vidare
Strateginyhetsbrev nr 1
Jan 2022
Publikhav och en person som bildar ett hjärta med händerna

Ett nyhetsbrev om funktionshindersstrategin

Strategin ger oss förutsättningar att tillsammans bygga ny kunskap för ökad delaktighet i samhället. Nyhetsbrevet är en informationskälla som håller dig uppdaterad och sammanfattar det viktigaste som är på gång och som redan har skett. Det skickas ut fyra gånger per år till alla prenumeranter och sprider kunskap, goda exempel och inspiration från era och MFD:s verksamhet. Tipsa gärna andra om nyhetsbrevet och sprid det internt!

Vill du ta del av kommande nyhetsbrev? 

Klicka här för att snabbt och enkelt anmäla dig till strateginyhetsbrevet

Inbjudan till Delaktighetsdagen 2022

Välkommen till Delaktighetsdagen - fokus på strategin

MFD:s årliga konferens Delaktighetsdagen vigs i år helt åt den nya strategin och är särskilt relevant för strategimyndigheterna, funktionshindersorganisationerna och andra intresserade aktörer. Dagen gästas bland annat av generaldirektörerna från Arbetsförmedlingen, Skolverket, Boverket och Funktionsrätt Sverige och vi visar en förinspelad intervju med Lena Hallengren som beskriver strategin ytterligare.

Programmet bjuder även på:

  • Panelsamtal om strategins betydelse i det fortsatta arbetet

  • Innebörden av det nationella målet för funktionshinderspolitiken i praktiken för myndigheters verksamheter 

  • Värdet av en nulägesbeskrivning för att inleda strategiarbetet

Konferensen arrangeras digitalt vilket möjliggör ett brett deltagande från hela Sverige. Missa inte en lärorik och inspirerande dag.

Läs hela programmet och anmäl dig här: Välkommen till Delaktighetsdagen 2022 - MFD

En statys hand pekar ut riktningen

Nulägesbeskrivningen gav en mer strukturerad bild

Genom en nulägesbeskrivning identifierade Myndigheten för yrkeshögskolan både styrkor och svagheter i sin tillgänglighet och nu ligger nulägesbeskrivning som en viktig grund för strategiarbetet.

- Det var väl värt mödan att göra en så pass grundlig analys eftersom den ger en bra överblick. Nulägesbeskrivningen hjälper oss att planera och prioritera arbetet framåt och blir även ett verktyg att återvända till för att mäta framsteg, säger Olof Elander, samordnare för strategin på Myh.

Nästa steg är att implementera strategin i hela verksamheten.

- Strategin är en komplex fråga som berör alla delar i organisationen. För att dra samordnande vinster planerar vi att integrera den i ordinarie styrning inom flera enheter. Hos oss kommer den att ligga under Agenda 2030:s paraply tillsammans med jämställdhetsintegrering som även den är en tvärsektoriell fråga.

Nulägesbeskrivningen har legat till grund för en stor del av 2021 års återrapportering av strategin, som går att ta del av när myndighetens årsredovisning publiceras i slutet av februari.

Myndigheten för yrkeshögskolan

En samlad kunskapssida om strategin

Får ni frågor om strategin? Nu har vi skapat en särskild plats på vår webb där vi samlar information, kunskap och lästips som kan vara relevanta för alla som arbetar med eller vill förstå strategin bättre. Den uppdateras löpande med nytt material.

Strategi för funktionshinderspolitiken - MFD

Vill du få en grundutbildning i funktionshinderspolitiken?

Önskar du att få ökad kunskap om funktionshinderspolitiken som hjälper er att nå målen inom den nya funktionshindersstrategin? Nu förbereder MFD en webbkurs som på ett enkelt och inspirerande sätt ska bidra till kunskap och värdefulla insikter. Målsättningen är att den ska vara klar i maj och vi meddelar när den öppnar.

Till dess finns mycket information att läsa här: Politikens mål och inriktning - MFD

För att stödja er behöver vi känna er

Vi på MFD vill erbjuda er bästa möjliga stöd för att nå målen inom strategin men för att det ska vara möjligt behöver vi djupare förståelse för era verksamheter och övriga uppdrag. Under våren har vi därför anlitat Governo för att sammanställa en beskrivning av er myndighet och roll inom strategin. Primärt besvarar de våra frågor genom att utgå från materialet på era webbplatser, årsrapporter och andra offentliga handlingar, men eventuella fördjupande frågor kan tillkomma. Vi kontaktar er individuellt om vi har frågor särskilt riktade just till er!

Kalendarium

Onsdag 26 jan: Delaktighetsdagen

Digital heldagskonferens med fullt fokus på strategin. 

Läs mer och anmäl dig här: Välkommen till Delaktighetsdagen 2022

Torsdag 17 feb: Seminarium

Praktik för personer med funktionsnedsättning

Stockholms stad har tagit fram metoder för att bredda rekryteringar och anställa personer med funktionsnedsättning i kommunala förvaltningar och bolag – ett arbetssätt som visat sig vara framgångsrikt både för verksamheten, individen och samhället.

I detta seminarium berättar Lars Ahlenius och Madelene Wennberg från Stockholms stad om sitt arbete och om det stöd en statlig arbetsgivare med verksamhet i Stockholm kan få. Både när de tar emot en person med funktionsnedsättning i praktik och vidare mot en anställning.

Kontaktpersoner på de utsedda myndigheterna och myndigheternas HR-chefer bjuds in via mail inom kort.

Fredag 18 mars: Tjänstemannanätverk

Strategimyndigheternas utpekade kontaktpersoner bjuds in till tjänstemannanätverket. Detta är ett förmöte till GD-rådet den 27 april. Inbjudan skickas i god tid inför mötet till berörda personer.

Läs mer om tjänstepersonsnätverket och GD-rådet här

Torsdag 31 mars: Strategimyndigheternas barnrättsarbete

Spara datumet till det första av totalt sex stycken tematiska nätverksmöten under det kommande året. Ämnet för detta tillfälle är barnrättsarbete och Maria Melin, utredare på MFD håller i agendan.

Mer information skickas till berörda i god tid.

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.