Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
September 2022

Tillgänglig kommunikation når ut till fler

Innehåll som är utformat för så många som möjligt var temat när MFD samlade kommunikatörer från olika organisationer för en träff om tillgänglig kommunikation. Tillgänglighetsexperten Anna Malmberg från Funka var inbjuden för att ge en inspirerande föreläsning om hur man kan tänka när man ska publicera tillgängligt.

– De lösningar som är absolut nödvändiga för den med störst svårigheter kommer att göra det bättre för alla, berättade Anna Malmberg.

Under föreläsningen gav Anna specifika tips och råd som är bra att tänka på vid utformning av kommunikation. Några exempel var att tänka på kontraster, hur man placerar bakgrundstext och att inte spara textmaterial som bildfiler.

Ta del av fler tips och läs hela artikeln på vår hemsida.

Bidra till bättre autotextning

Hörselskadades Riksförbund (HRF) ska i det tvååriga projektet, Alla kan texta, verka för en bättre textning och för att fler ska texta. Idag finns autotextning på svenska genom artificiell intelligens (AI) för videos, möten och konferenser. Men svenska är ett litet språk, därför behöver den utvecklas och bli bättre och det gör vi genom att använda den. Varje gång man startar autotextningen skapas nämligen mängder av data och ju fler som använder AI desto bättre blir den.

Gör som MFD, anmäl dig till projektet mellan februari och april 2023 och använd autotextning i olika sammanhang. Det kostar ingenting att delta och du förbinder dig varken till att använda en viss teknik eller till att texta ett visst antal möten.

Alla kan texta! - Hörselskadades Riksförbund.

Goda initiativ för ett tillgängligt val

Söndagen den 11 september var det val till riksdagen och kommun- och regionfullmäktige. Runt om i landet satsade kommuner och andra aktörer på att göra det möjligt för alla att rösta. En framgångsfaktor är att utgå ifrån att människor har olika förutsättningar.

Läs mer om de olika initiativen på vår hemsida.

Nominerad till Publishingpriset

Publishingpriset är en årlig tävling för digitala publikationer, webbplatser, tidningar och andra trycksaker på svenska eller engelska. I år är MDF:s webbutbildning delaktighetsguiden nominerad i kategorin för Utbildnings- och instruktionssajter.

Kategorin omfattar handledningar i webbform vars syfte är att förmedla kunskaper eller färdigheter. Vinnarna väljs ut av en jury som består av verksamma kommunikatörer (grafiska formgivare, redaktörer, UX designers). Vi håller nu tummarna för delaktighetsguiden!

Besök Delaktighetsguiden.

 
 

Fokus delaktighet - ett verktyg för myndigheter

Att en myndighets verksamhet är tillgänglig är en förutsättning för att skapa delaktighet och jämlikhet. Med Fokus delaktighet kan myndigheter testa sitt strategiska tillgänglighetsarbete och samtidigt få stöd för att komma vidare. Områden som berörs är verksamhet, lokaler samt information och kommunikation

Verktyget består av frågor om hur myndigheter arbetar strategiskt med tillgänglighet och berörda områden är verksamhet, lokaler samt information och kommunikation. Kopplat till svaren görs en utvärdering med stöd för att vidare utveckla arbetet.

Läs mer om Fokus delaktighet.

Testa er myndighet med verktyget Fokus delaktighet.

 
 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.