Webbversion

 

Nummer 72020-09-03

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Attraktiv arbetsgivare, ledarskap och utveckling och innovation - viktigaste framtidsfrågorna för de statliga arbetsgivarna

2020-09-03NYHET

Arbetsgivarverkets styrelse fattade under våren beslut om en uppdaterad och vidareutvecklad arbetsgivarpolitisk strategi för de statliga verksamheterna för åren fram till 2026. Den uppdaterade strategin tar sin utgångspunkt i de centrala arbetsgivarfrågor som Arbetsgivarverkets medlemmar valde att prioritera redan i den förra strategin från 2015; attraktiv arbetsgivare, ledarskap samt utveckling och innovation.

– Det stod tidigt klart i den förankringsprocess som vi inledde med medlemmarna för två år sedan att dessa tre prioriterade områden fortfarande är de viktigaste arbetsgivarpolitiska frågorna för de statliga arbetsgivarna, säger Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling.

Läs hela nyheten och den reviderade strategin på vår webbplats

Tillitsdelegationen föreslår lag om gemensam obligatorisk utbildning för alla statsanställda

2020-07-30MEDLEMSNYHET

I slutet av juni presenterade Tillitsdelegationen sitt slutbetänkande om en gemensam lagreglerad utbildning för alla chefer och medarbetare på statliga förvaltningsmyndigheter och domstolar samt myndigheter under Riksdagen.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Felaktiga beräkningar av premiebestämda pensionspremier

2020-08-17MEDLEMSNYHET

Media har idag rapporterat om felaktigheter i samband med byte av lönesystem hos SSC vilket påverkat beräkningar av premiebestämda pensionspremier enligt tjänstepensionsavtalet PA 16 under tid med viss föräldraledighet.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Europas statsförvaltningar ökar sitt fokus på att utveckla och behålla kompetens

2020-09-02NYHET

EUPAN, ett informellt nätverk för Europas statsförvaltningar, har tagit fram en ny studie om hur EU:s statsförvaltningar arbetar för att säkra sin kompetensförsörjning i den pågående generationsväxlingen.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ny webbsida samlar information om PSA-avtalet

2020-06-25MEDLEMSNYHET

Nu finns det en webbsida med partsgemensam information om Avtalet om ersättning vid personskada, PSA-avtalet.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Avskedandet var lagligen grundat

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

» Skattereduktion för förvärvsinkomster

» Sänkt statlig inkomstskatt

» Utvidgad tidsgräns för expertskatt

» Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

» Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

» Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

» En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26)

» Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

» Fler remissvar hittar du på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Strategi för de statliga arbetsgivarna

» Du hittar fler skrifter och avtal på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Flera av våra aktiviteter är nu digitala - håll koll på våra utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay