Webbversion

 

Nummer 12021-01-28

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Kompetensbristen minskar och lättare att behålla personal i staten

2021-01-28NYHET

Nya digitala Kompetensbarometern visar att det har blivit lättare att rekrytera kompetens till staten, jämfört med läget innan pandemin. Budget ökar för många myndigheter men det har blivit svårare att få anslagen att räcka till.

– Vi ser klart och tydligt en pandemieffekt när det gäller möjligheterna att rekrytera. Detta följer ett historiskt mönster där en försämrad arbetsmarknad underlättar den statliga kompetensförsörjningen, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Mall för att rapportera arbete hemifrån

2021-01-14MEDLEMSNYHET

Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att fram till den 1 juli 2021 redovisa hur stor andel av respektive myndighets anställda som arbetar hemifrån. Myndigheter under regeringen med fler än tio anställda ska den sista dagen i varje månad redovisa till Arbetsgivarverket hur stor andel av myndighetens anställda som arbetar hemifrån. 

Ladda ner mall och läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsmarknadens parter bjuder in regeringen till möte om minimilöner

2020-12-21NYHET

Arbetsgivarverket har tillsammans med parterna skrivit ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den 22 december 2020. Med brevet vill vi bjuda in statsministern och arbetsmarknadsministern till överläggningar om regeringens strategi för att stoppa EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga löner i EU (minimilönedirektivet).

Läs hela nyheten på vår webbplats

Organisationen för Europas offentliga arbetsgivare byter namn till SGI Europe

2021-01-11NYHET

Den organisation som Arbetsgivarverket är medlem av inom EUs sociala dialog har bytt namn från CEEP till SGI Europe.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2021

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Remissvar avseende promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» Merparten av våra aktiviteter är nu digitala - håll koll på aktuella utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay