Webbversion

 

Nummer 32021-03-25

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Fortsatta reallöneökningar inom staten 2020

2021-03-12NYHET

Löneutvecklingen under år 2020 uppgick i årstakt till 2,5 procent för kollektivet inom det statliga avtalsområdet. Samtidigt ökade lönespridningen inom staten för första gången på flera år. Det visar en ny rapport från Arbetsgivarverket.

– Arbetstagarna i staten har haft en positiv reallöneutveckling varje år sedan mitten av 1990-talet. Under perioden har köpkraften för statsanställda i genomsnitt ökat med över 50 procent. Utvecklingen finns också inom övriga arbetsmarknadssektorer, säger Mårten Pappila, rapportförfattare.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsmiljörapport visar på behov av ökat fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete

2021-03-04NYHET

Statsanställda är i hög grad nöjda och upplever flexibilitet i arbetet. Däremot upplevs hög arbetsbelastning och otydliga mål som ett större problem för statsanställda än på övriga arbetsmarknaden. Det visar Arbetsgivarverkets nya arbetsmiljörapport.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Sjukfrånvaron i statlig sektor ökar för första gången på fyra år

2021-03-18MEDLEMSNYHET

Efter tre år av minskande total sjukfrånvaro i statlig sektor bryts denna trend år 2020. Det visar ny statistik från Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik avseende år 2020.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverkets redovisning till regeringen om arbete hemifrån vid statliga myndigheter under februari månad

2021-03-10NYHET

Den totala andelen anställda som arbetade hemifrån under februari uppgick till 150 600 av 250 100 anställda vilket motsvarar drygt 60 procent. Detta innebär en svag ökning på knappt en halv procentenhet jämfört med januari.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Lagändring ger större möjlighet att få tillbaka sjukskriven i ordinarie arbete

2021-03-15NYHET

– Det här är en efterlängtad lagändring, som Arbetsgivarverket har varit med och jobbat för när vi suttit i referensgrupper till olika utredningar och i våra remissvar. Den innebär att arbetsrätten och socialförsäkringen kommer att synka lite bättre än tidigare, säger Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Med anledning av denna lagförändring har uppdateringar gjorts i vårt stödmaterial.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Möt Ewa Skoog Haslum - Sveriges marinchef

2021-03-08NYHET

Förra året var över 44 procent av alla chefer i staten kvinnor. På den internationella kvinnodagen uppmärksammar Arbetsgivarverket Ewa Skoog Haslum, som berättar om sitt ledarskap och om att vara den första kvinnan som blivit chef för marinen i Sverige.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Frågor och svar om coronaviruset

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

» Remiss av Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

» Betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Löneutveckling på det statliga avtalsområdet 2019-2020

» Författningar för statliga arbetsgivare 2021

» Läs fler avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» Merparten av våra aktiviteter är nu digitala - håll koll på aktuella utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay