Webbversion

 

Nummer 92021-10-21

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Distansarbete i staten - ta vara på de goda erfarenheterna men låt verksamhetens förutsättningar styra

2021-10-01NYHET

Statsförvaltningen har under pandemin skaffat sig värdefulla erfarenheter av distansarbete som framöver kan integreras i verksamheten. Om distansarbete som arbetsform däremot är lämpligt, är alltid ett ansvar för de enskilda verksamheterna att bedöma, menar Arbetsgivarverkets styrelse.

– Den statliga sektorn är unik på arbetsmarknaden genom sin stora bredd och sina många väldigt differentierade verksamheter. Då faller det sig naturligt att det aldrig går att göra generella rekommendationer om arbetsformen som sådan är lämplig eller i vilken omfattning den bör bedrivas, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivardagen - årets viktigast möte för dig som är medlemschef

2021-10-21MEDLEM

Du har väl inte glömt anmäla dig till årets viktigaste möte för dig som är högsta chef för medlem i Arbetsgivarverket? Arbetsgivardagen hålls i år på Nordiska museet i Stockholm, men har du inte möjlighet att delta på plats går det lika bra att delta digitalt. 

Läs mer om dagen och anmäl dig på vår webbplats

Arbetsgivarverkets årliga medlemsundersökning – din verksamhets uppfattning är viktig

2021-10-15MEDLEMSNYHET

Fredagen den 22 oktober skickas den kvantitativa medlemsundersökningen till den som är medlemsföreträdare. Webbenkäten består av 12 påståenden som vi vill att du ska ta ställning till. För att kunna uppfylla våra återrapporteringskrav till regeringen, men framför allt för att kunna fortsätta driva utvecklingen av vår gemensamma arbetsgivarpolitik, är det viktigt att du svarar.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Rekommendationer tas bort - vad gäller?

2021-09-27MEDLEMSNYHET

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin har tagits bort. Flera av våra Frågor och svar om coronaviruset har därför uppdaterats.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverket kommenterar höstbudgeten

2021-09-27MEDLEMSNYHET

Regeringen spår i höstbudgeten en stark ekonomisk utveckling som väntas innebära ökade problem för arbetsgivare att rekrytera. Läs Arbetsgivarverket fördjupade kommenterar om budgeten via länkarna nedan.

Regeringen lyfter behov av ökad statlig effektivitet, styrning och samverkan

Svag uppskrivning av förvaltningsanslagen

Flera förslag i budgetpropositionen till förändrade socialförsäkringar

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Storleken på allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott

» Saklig grund för uppsägning av anställning

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Ekonomistyrningsverkets (ESVs) förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

Kommande möten och aktiviteter för 2022 publiceras inom kort på vår webbplats. 

» Håll koll på utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay