Webbversion

 

Nummer 112021-12-16

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Se panelsamtalet: Verksamhetsnytta i verkligheten - tillitsbaserad ledning och styrning i staten

2021-11-29NYHET

I slutet av november deltog delar av Arbetsgivarverkets styrelse i ett direktsänt panelsamtal om egna erfarenheter av tillitsbaserad ledning och styrning.

I samtalet diskuterar de hur de i praktiken arbetat med tillitsbaserat ledarskap för att utveckla sina organisationer. Panelen berättar också om sina erfarenheter av hur en kultur byggd på tillit och öppenhet kan stödja verksamhetsutveckling och effektivt ledarskap. Missade du panelsamtalet kan du se filmen på vår webbplats.

Läs hela nyheten och se panelsamtalet på vår webbplats

Nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

2021-11-23NYHET

Arbetsgivarverket har med Saco-S och OFR/S,P,O kommit överens om ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Avtalet gäller från och med den 1 februari 2022 och ersätter tidigare avtal.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Skatteverket förtydligar tolkningen av begreppet tjänsteställe

2021-12-10MEDLEMSNYHET

Skatteverket har i ett rättsligt ställningstagande konstaterat att huvudarbetsplatsen utgör tjänsteställe för anställda som kan arbeta på distans under förutsättning att dessa även har tillgång till arbetsgivarens lokaler.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Avgifter och skatter 2022

2021-11-22MEDLEMSNYHET

Nu finns prognoser för de genomsnittliga avgifter och skatter som arbetsgivare ska betala år 2022.

Ta del av avgifter och skatter 2022 på vår webbplats

Lönestatistik för september 2021

2021-11-25MEDLEMSNYHET

Nu finns aktuell lönestatistik för september 2021 på vår webbplats.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Korrigering av felaktig uppgift angående vaccinbevis

2021-12-10MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket har, på sin tjänst med frågor och svar för statliga arbetsgivare (frågor och svar om coronaviruset), korrigerat en felaktig uppgift om möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis när myndigheter har allmänna sammankomster.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Samverkan under pandemin - utmanande men utvecklande

2021-12-14MEDLEMSNYHET

I våras genomförde centrala parter en enkätundersökning för att undersöka hur det lokala partsarbetet har påverkats av pandemin. Nu har en rapport sammanställts som visar att lokala parter har klarat de utmaningar som pandemin inneburit väl och att det lokala partsarbetet på flera områden har utvecklats under pandemin.

Läs hela nyheten och ta del av rapporten på vår webbplats

Arbetsgivarverket fortsätter att utveckla statistiksidorna Fakta om staten

2021-11-24MEDLEMSNYHET

Föräldraledighet i staten med eller utan föräldrapenning samt frånvaro för vård av barn (VAB) är nya webbsidor på Fakta om staten. Arbetsgivarverket vill gärna ha synpunkter och återkoppling på dessa nya eller vidareutvecklade sidor. Vill du lämna synpunkter eller har frågor kontakta Arbetsgivarverkets webbredaktion.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2022

» Beslut att återta tjänstevapnet från en polisinspektör

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

» Skattereduktion för avgifter till arbetslöshetskassa

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» Statlig arbetsrätt den 19-20/1 (digital)

» Lokal lönebildning den 18 samt 25/1 (digital)

» Håll koll på utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

God jul och gott nytt år!

 
 


Detta mail skickas med IdRelay