Webbversion

 

Nummer 12022-01-26

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Christina Gellerbrant Hagberg ny generaldirektör för Arbetsgivarverket

2021-12-20NYHET

Arbetsgivarverkets styrelse har utsett Christina Gellerbrant Hagberg till ny generaldirektör för Arbetsgivarverket. Christina är idag rikskronofogde och ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

– Jag känner mig mycket glad och stolt. En utvecklingsinriktad arbetsgivarpolitik är centralt för de statliga verksamheternas effektivitet och attraktivitet. Att tillsammans med medarbetarna och medlemmarna i Arbetsgivarverket, få arbeta med detta är mycket roligt och ett stort förtroende, säger Christina Gellerbrant Hagberg.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Kompetensbristen fortsätter att öka

2022-01-13NYHET

Andelen arbetsgivare som har brist på arbetskraft vid rekrytering inom staten ökar men är fortfarande lägre än innan coronapandemin. Samtidigt upplever allt färre statliga verksamheter svårigheter att behålla personal, det visar den senaste Kompetensbarometern.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Kompetensförsörjning och digital spetskompetens

2022-01-26NYHET

Vad är digital spetskompetens, finns den i staten idag och vad kan vi göra för att komma åt den stora IT-kompetensbristen som råder på arbetsmarknaden? Gästar oss i detta avsnitt gör projektledarna Jonas Öhlin från Universitetskanslersämbetet och Josef Lannemyr från Tillväxtverket. De två myndigherna har fått i uppdrag av regeringen att analysera och ge förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. Samtalet leds av utredare Sofie Andersson. Lyssna gärna!

Läs mer och lyssna på podden

Frågebatteri om arbetsmiljö vid distansarbete

2021-12-17MEDLEMSNYHET

Är du chef och har medarbetare som arbetar på distans? Nu finns ett stöd i form av ett frågebatteri om arbetsmiljö på hemmakontoret.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nya ledamöter i medlemsråd

2022-01-19MEDLEMSNYHET

Vi välkomnar tre nya ledamöter till Arbetsgivarverkets medlemsråd. Beatrice Bergström Molin från Statens servicecenter är ny ledamot i medlemsråd 1, Sofi Pahlin från Etikprövningsmyndigheten är ny ledamot i medlemsråd 2 och Nicklas Lagrell från Åklagarmyndigheten är ny ledamot i medlemsråd 2.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Webbinarium om tillitsbaserad ledning och styrning i staten

2022-01-11NYHET

Tillitsbaserad ledning och styrning kan rätt hanterat frigöra en stor kraft där kunskapen hos medarbetarna tas till vara på bästa sätt. Om detta ledde förvaltningsforskaren Louise Bringselius på Lunds universitet ett seminarium med fyra generaldirektörer i början av december. Nu kan seminariet ses som webb-tv.

Se webbinariet på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Var förändrade arbetsuppgifter skiljande från anställningen?

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

» Promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

» Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

» SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur

» Remiss av Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar, COM (2021) 762

» Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» MBL och samverkan den 15/2

» Statliga arbetsgivares rehabiliteringsansvar och regler vid sjukdom den 17/2

» Att anställa i staten den 2/3

» Håll koll på utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay