Webbversion

 

Nummer 22022-02-24

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Stöd till statliga arbetsgivare i kristider

2022-02-24NYHET

Den ryska invasionen i Ukraina har lett till att det nu inom statsförvaltningen sker olika typer av krisplanering eller beredskapshöjande åtgärder. Därför finns det på vår webbplats aktuell och uppdaterad information under Arbetsgivarguiden/Samhällskris samt under Arbetsgivarguiden/Totalförsvarsplanering

Arbetsgivarverket följer utvecklingen noga och uppdaterar informationen vid behov och utifrån frågeställningar som aktualiseras hos Arbetsgivarverkets medlemmar.

Läs hela nyheten med direktlänkar på vår webbplats

Utbildningsfilm om kostnader för tjänstepensioner

2022-02-18MEDLEMSNYHET

Nu finns en ny utbildningsfilm som förklarar vilka faktorer som påverkar kostnaderna för tjänstepensioner och på vilket sätt. Filmen, som riktar sig till dig som är arbetsgivarföreträdare inom HR eller ekonomi, är drygt två timmar lång men uppdelad i fem delar som du kan se separat. 

Läs hela nyheten och beställ filmen på vår webbplats

Flera lagändringar i sjukförsäkringen från den 1 februari

2022-01-27MEDLEMSNYHET

Flera av de ändringar i sjukförsäkringen som aviserades i höstens budgetproposition har trätt ikraft från och med den 1 februari. Ändringarna handlar bland annat om utökade möjligheter att få partiell sjukpenning när arbetstiden förläggs ojämnt, att de som anställs vid behov får utökade möjligheter till sjukpenning samt lättnader i den så kallade rehabiliteringskedjan.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nya format för utbildningarna inom statlig arbetsrätt och anställningsvillkor

2022-02-07MEDLEMSNYHET

Under våren kommer vi att erbjuda utbildningar inom statlig arbetsrätt och arbetsvillkor i flera olika format. Det blir både fysiska och digitala kurser samt hel- respektive halvdagsutbildningar. 

Läs hela nyheten på vår webbplats och kolla in kursutbudet

Fortsatta steg inför en kommande riksdagsbehandling av den så kallade LAS-reformen

2022-02-01NYHET

I slutet av januari fattade regeringen beslut om lagrådsremisser för förslagen om en reformerad arbetsrätt och nytt omställningsstudiestöd. Förslagen ska presenteras som en riksdagsproposition den 22 mars. Lagändringarna föreslås sedan träda i kraft den 30 juni 2022 och de nya reglerna ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Skyldighet att utge skadestånd?

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

» Tilläggsremittering av utkast till prop. Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

» Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

» Riksarkivet (RA-KS 2021/18)

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Korrigering av lön, kvittning och återkrav

» Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare

» Anställning i staten

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» Agera rätt vid omställning 8-9 mars

» Praktisk tillämpning av villkorsavtalens avdrag- och tilläggsmodell 30 mars

» Statliga arbetsgivares rehabiliteringsansvar och regler vid sjukdom 7 april

» Håll koll på utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay