Webbversion

 

Nummer 72022-09-22

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Stort intresse för nya webbinarieserien om flexibilitet, omställning och trygghet

2022-09-21NYHET

Den 1 oktober 2022 inträder många förändringar som rör flexibilitet, omställning och trygghet på arbetsmarknaden. Arbetsgivarverket genomför därför under hösten fyra lunchwebbinarier där medlemmarna får svar på frågor om både nytt regelverk i lag och nytt kollektivavtal. 

Det första lunchwebbinariet genomfördes i går onsdag 21/9.

– Kul att intresset för webbinarierna är så stort, vi hade 130 som deltog vid detta första tillfälle. Det visar ju att behovet av vägledning och information är stort. Det känns som att konceptet är uppskattat och att det är ett bra sätt att nå ut med information till våra medlemmar, säger Susanna Stål, arbetsrättsjurist på Arbetsgivarverket, som är den som samordnat seminarieserien.

Läs mer om informationssatsningen och anmäl dig till webbinariet

Läs också nyheten "Stort intresse för nya webbinarieserien"

Arbetsgivarverkets förhandlingschef har fattat beslut om förmånligare pensionsvillkor för en avgränsad grupp av Försvarsmaktens piloter

2022-09-01PRESSMEDDELANDE

– Jag är glad att vi i dialog med Försvarsmakten i en akut situation för en avgränsad grupp, snabbt kunnat finna en lösning som omhändertar frågan och stärker Försvarsmaktens personalförsörjning av piloter på kort och lång sikt, säger Anna Falck, Arbetsgivarverkets förhandlingschef.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Läs också tidigare nyhet (Arbetsgivarverkets styrelse ger förhandlingschefen mandat att skyndsamt agera i frågan om flygvapenpiloternas pensioner)

Totalförsvarsplanering ur ett arbetsgivarperspektiv

2022-09-22FILM

I en film om totalförsvarsplanering som Arbetsgivarverket tagit fram berättar rådgivare Anna Fredriksson om vad du som statlig arbetsgivare behöver tänka på. Filmen riktar sig i första hand till chefer, ledare och HR på de statliga myndigheterna och syftar till att förklara olika begrepp och sätta dem i rätt sammanhang.

Läs hela nyheten och se filmen på vår webbplats

Tillit ger ett bättre resultat för CSN

2022-09-14FILM

I en ny film berättar generaldirektör Christina Forsberg mer om sin syn på tillit och hur CSN arbetar. Filmen är framtagen inom Tillitsinitiativet och syftar till att sprida kunskap om och inspirera till tillitsbaserad styrning och ledning i staten.

Läs hela nyheten och se filmen på vår webbplats

Arbetsgivardagen 2022

2022-09-13KALLELSE

Årets Arbetsgivardag, med tema säkerhet och cyberhot samt verksamhetsutveckling och tillit, hålls 9 november 2022 på Stockholms universitet/Aula Magna. Medverkar gör Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten, Therese Naess, chef för Nationellt cybersäkerhetscenter samt Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik vid KTH och föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet.

Läs mer på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Coworking – gör det oss mer innovativa?

2022-07-08PODD

Vad är coworking och kan det leda till nya och bättre lösningar för offentlig verksamhet? I podden pratar vi med Niklas Huss, projektledare för Samverket (en pilotverksamhet för coworking inom offentlig sektor), Kristina Althoff, Statskontoret och Elisabeth Aguilera, Arbetsförmedlingen. 

Läs hela nyheten och lyssna på podden på vår webbplats

Jobba statligt och Arbetsgivarverket deltog i Prideparaden

2022-08-12NYHET

Tillsammans med Skatteverket, Trafikverket, Skolverket och Bolagsverket gick Arbetsgivarverket genom initiativet Jobba statligt i årets Prideparad i Stockholm. Det var tredje året som Jobba statligt gick i paraden.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ny ledamot i medlemsråd

2022-08-31MEDLEMSNYHET

Pia Rundgren från Linköpings universitet är ny ledamot i medlemsråd 2. Välkommen!

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Uppsägning av personliga skäl sakligt grundad

» Tydliga riktlinjer för distansarbete förebygger sjukdom och skador

» Uppsägning av arbetstagare med funktionsnedsättning var sakligt grundad och inte diskriminerande

» Förändringar i anställningsskyddslagen och nya kollektivavtal om anställningsvillkor och omställning

» Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Remiss av SOU 2022:8 Rätt och rimligt för statligt anställda

» Direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

» Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

» Förslag till direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete

» Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-08-31)

» Om föräldraledighet - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-08-19)

» Om ledighet - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-08-10)

» Läs fler avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» Håll koll på aktuella utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay