Webbversion

 

Nummer 102022-12-15

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Rekordstor brist vid rekrytering för statliga arbetsgivare

2022-12-12NYHET

Bristen i samband med rekrytering har aldrig tidigare varit lika utbredd inom statlig sektor som under 2022. Det visar Arbetsgivarverkets senaste Kompetensbarometer.

Liksom tidigare år är bristen på IT-systemutvecklare mest utbredd. Tre av fyra av Arbetsgivarverkets medlemmar har svårigheter att rekrytera IT-kompetens. Det är nästan en fördubbling mot mätningen våren 2022, vilket kan komma att påverka verksamheternas förutsättningar att utveckla och effektivisera verksamheten. En tydlig förändring sedan tidigare mätningar är att bristen på HR- och personalarbete blivit mer utbredd. Det arbetsområdet ligger nu på plats fyra på bristlistan.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ändrade bestämmelser i socialförsäkringsbalken ger förändringar avseende delpension och sjukpension

2022-12-09MEDLEMSNYHET

Inför 2023 kommer åldersgränser för utbetalning av vissa socialförsäkringsförmåner höjas till 66 år enligt ändrade bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Som en följd av detta görs nu tillfälliga ändringar i bland annat delpensionsavtalet.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivare från hela staten träffades för samverkan och erfarenhetsutbyte

2022-11-25NYHET

När över 130 företrädare för Arbetsgivarverkets medlemmar träffades den 24 november på sektormöte var kompetensförsörjning i ett oroligt världsläge och civil beredskap två av ämnena på agendan.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Digital spetskompetens - det finns inga quickfix

2022-12-05NYHET

Bristen på digital kompetens och it-kompetens är stor och alla är överens om att utbudet av kompetens behöver öka. Men hur? Lyssna gärna på vår podd där vi gästas av Jonas Öhlin och Josef Lannemyr som berättar mer om hur de arbetat med att kartlägga behov och hitta lösningar för att främja tillgången på digital spetskompetens.

Läs hela nyheten och lyssna på podden på vår webbplats

Nya filmer om att anställa i staten – nu med kunskapstest!

2022-11-30MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket har tagit fram tre nya filmer om anställning i staten. Varje film innehåller ett kunskapstest. 

Kolla in filmerna och testa dina kunskaper på vår webbplats

Ny ledamot i medlemsråd

2022-11-29MEDLEMSNYHET

Vi välkomnar Stefan Lööf från Länsstyrelsen i Västerbottens län som ny ledamot i medlemsråd 1.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Lönestatistik för september 2022

2022-11-29MEDLEMSNYHET

Nu finns uppdaterad lönestatistik avseende september 2022 på vår webbplats.

Läs hela nyheten och ta del av statistiken på vår webbplats

Åldersgränsen i LAS höjs till 69 år

2022-12-05MEDLEMSNYHET

Den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen i LAS till 69 år.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Bättre konsekvensutredningar

» Trygghet för EU-åklagare i Sverige

» Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus

» De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Läs avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» Håll koll på aktuella utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay