Webbversion

 

Nummer 102020-11-19

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Arbetsgivarpolitiska delegeringen positiv för statsförvaltningens utveckling

2020-11-19NYHET

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten bidrar till en positiv utveckling av förvaltningen och dess effektivitet, det skriver Statskontoret i en utvärdering som också pekar på förbättringsområden.

– Det är mycket glädjande att Statskontoret kan konstatera att utvecklingen varit positiv på flera av de områden där den första utvärderingen såg vissa svagheter. Jag ser framemot att tillsammans med Arbetsgivarverkets medlemmar få arbeta med de förbättringsområden som pekas ut i den nya rapporten, säger Gunnar Holmgren.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Den digitala Arbetsgivardagen 2020: om att möta kriser med mod, innovation och samverkan

2020-11-12NYHET

Närmare 150 statliga myndighetschefer deltog i den digitala Arbetsgivardagen som sändes den 11 november från Kungliga Musikhögskolan. Temat var den svenska förvaltningsmodellens förmåga att effektivt kunna möta samhällskriser.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Avtalsrörelse inom industri och kommunal sektor avslutade

2020-11-04NYHET

Avtalsförhandlingarna mellan parterna inom industrin är klara. Därmed är också det så kallade märket som övriga avtalsområden har att förhålla sig till angivet. Samtidigt fortsätter förhandlingarna inom staten.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverket kartlägger statens kompetensbehov i ny rapport

2020-11-18NYHET

Arbetsgivarverkets kommande rapport riktar ljuset mot kompetensförsörjningen i staten. Drygt tjugo statliga myndigheter intervjuas om sitt kompetensbehov de närmaste åren. En utmaning som flera myndigheter lyfter fram är svårigheten med att rekrytera specialistkompetens inom it där konkurrensen är särskilt stor.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Bluffmejl sprids om nedstängning av Analyskraft

2020-11-11MEDLEMSNYHET

Det cirkulerar ett falskt rykte om att löneanalysverktyget Analyskraft ska stängas ner vid årsskiftet. Det stämmer inte.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ny ledamot i medlemsråd

2020-10-26MEDLEMSNYHET

Vi välkomnar Magnus Ericson från Myndigheten för tillgängliga medier (sektor 3) till ny ledamot i medlemsråd 1.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Filmat seminarium: Låt kompetensen komma till sin rätt

2020-11-18MEDLEMSNYHET

I början av oktober höll Arbetsgivarverket ett digitalt seminarium om hur man kan möta kompetensutmaningarna på ett innovativt sätt och vad kan vi lära oss av de erfarenheter som hittills gjorts. Seminariet filmades och du kan nu ta del av filmen på vår webbplats. 

Läs hela nyheten och se filmen från seminariet på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Yttrande över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)

» Arbetsgivarverkets synpunkter avseende remiss "Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen"

» Fler remissvar finns på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Läs våra rapporter, avtal och skrifter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Merparten av våra aktiviteter är nu digitala - håll koll på aktuella utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay.