Webbversion

 

Nummer 112020-12-17

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Avtal klart för statligt anställda

2020-12-01NYHET

Arbetsgivarverket har tecknat nya tidsbegränsade avtal om löner och anställningsvillkor med OFR/S,P,O och Seko mellan den 1 december 2020 och den 30 september 2023. Även med Saco-S har förhandlingar genomförts som ett led i utvecklingen av tillsvidareavtalen.

– Under en tid präglad av ovisshet och påfrestningar för hela samhället har vi fört konstruktiva och framåtsyftande förhandlingar. Detta har glädjande nog resulterat i en lång avtalsperiod. De nya avtalen och vårt tidigare tillsvidareavtal med Saco-S, ger verksamheterna goda förutsättningar för planering och utveckling, säger Anna Falck, förhandlingschef.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverket välkomnar utredning om statligt anställdas rättsställning

2020-11-25NYHET

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning som bland annat ska klargöra hur beslut ska hanteras från Statens överklagandenämnd om statliga anställningar.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Unik nedstängning av flera museer på grund av smittorisk

2020-11-26NYHET

Flera av Arbetsgivarverkets medlemmar inom kultursektorn stänger sina verksamheter helt eller delvis som en följd av regeringens nya restriktioner.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Kompetensförsörjning i tider av kris

2020-12-17NYHET

Hur har statliga myndigheter arbetat för att möta kompetensutmaningarna på innovativa sätt under coronapandemin? I senaste poddavsnittet samtalar vi om detta med HR-direktören Maria Johansson och krisexperten Fredrik Bynander.

Läs hela nyheten och lyssna på podden på vår webbplats

Avgifter och skatter 2021

2020-12-15MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket har sammanställt de avgifter och skatter för 2021 som gäller för arbetsgivare som är medlemmar i Arbetsgivarverket och som omfattas av de statliga kollektivavtalen. För ökad tillgänglighet publiceras nu Avgifter och skatter som webbsida.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Lönestatistik för september 2020

2020-12-07MEDLEMSNYHET

Nu hittar du lönestatistik avseende september 2020 på vår webbplats.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nya och omarbetade föreskrifter om arbetsplatsens utformning

2020-12-17MEDLEMSNYHET

De nuvarande föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) upphör vid årsskiftet och ersätts med nya som kommer att gälla från 1 januari 2021. I dessa omarbetade föreskrifter undantas arbete i enskilt hem.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Öka medvetenheten om pensionen

2020-12-17MEDLEMSNYHET

SPV, Pensionsmyndigheten och Arbetsgivarverket förvaltar tillsammans tjänsten ”Kolla in pengarna till pensionen”. Med hjälp av den kan medarbetare få en bra uppfattning om hur mycket pengar som betalas in till pensionen. Ett stödmaterial för att marknadsföra tjänsten har skickats till alla arbetsgivare.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Coronautmaning utvecklar Europas statsförvaltningar

2020-11-24NYHET

Hanteringen av pandemin var det givna ämnet för erfarenhetsutbyte när Europas generaldirektörer med ansvar för arbetsgivar- och förvaltningspolitik samlades för möte i EUPAN.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Webbsida samlar information om PSA-avtalet

2020-12-15MEDLEMSNYHET

Du har väl inte missat att det finns en webbsida med partsgemensam information om Avtalet om ersättning vid personskada, PSA-avtalet? Nu finns också banners som du kan använda för att informera om och marknadsföra sidan på ditt intranät.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Frågor och svar om coronaviruset

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Yttrande över SOU 2020:44 Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda

» EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU

» Arbetsgivarverkets synpunkter avseende remiss Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

» Yttrande över betänkandet En mer likvärdig skola

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Merparten av våra aktiviteter är nu digitala - håll koll på aktuella utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

God jul och Gott nytt år!

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay.