Webbversion

 

Nummer 22021-02-25

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Arbetsgivarverkets redovisning till regeringen om arbete hemifrån vid statliga myndigheter

2021-02-10NYHET

Arbetsgivarverket har fått ett regeringsuppdrag att samla in uppgifter om hur stor andel av de anställda i myndigheter under regeringen som arbetar hemifrån på grund av pandemin. Arbetsgivarverket ska samla in uppgifter om andelen anställda som arbetat hemifrån till och med första juli 2021. Den första redovisningen för januari visade att 79 procent av arbetstagarna jobbar hemifrån.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Regeringsuppdrag: Rapportera arbete hemifrån

Ny rapport kartlägger Arbetsgivarverkets internationella engagemang

2021-02-16NYHET

Arbetsgivarverkets internationella engagemang har ökat i takt med att arbetsmarknadsfrågor allt oftare avgörs på EU-nivån. I en ny rapport presenteras ställningstaganden och arenor i det internationella arbetet.

– Att underlätta för myndigheter som har anställda i andra länder och rekryterar på en internationell arbetsmarknad är en viktig förutsättning för statsförvaltningens effektivitet, säger Elisabet Sundén Ingeström.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Behåll och stärk medarbetarnas engagemang

2021-02-22NYHET

I senaste poddavsnittet pratar vi om hur man behåller och stärker medarbetarnas engagemang för verksamheten när man inte ses fysiskt på jobbet. Stefan Söderfjäll, organisationskonsult och filosofie doktor i psykologi, gästar oss.

Läs hela nyheten och lyssna på podden

Regeringen presenterar ny arbetsmiljöstrategi

2021-02-12NYHET

– Den nya strategin utgår från ett synsätt som stämmer överens med det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs inom de statliga verksamheterna. Det är positivt att den nya strategin lyfter fram arbetet som en friskfaktor och att det finns ett fokus på friska arbetsplatser, säger Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Jobba statligt fortsätter sökandet efter IT-talanger

2021-02-03NYHET

För någon vecka sedan medverkade Jobba statligt på den digitala Systemvetardagen tillsammans med Lantmäteriet, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Polisen.

- Det har varit full fart i vår monter och vi hade drygt 225 chattar med studenter fram till lunch, säger Ann Lindblad, Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Frågor och svar om coronaviruset

» Läs Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

» Promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service (Ds 2020:29)

» Remissvar på Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

» Yttrande över promemorian Införandet av en familjevecka påbörjas - familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal

» Yttrande över promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag

 
Avtal och skrifter

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» Agera rätt vid omställning 9-10/3

» Merparten av våra aktiviteter är nu digitala - håll koll på aktuella utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay.