Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Pressmeddelande

Maj 09 2022

*|data:head|*

Ett nytt praktverk om Hallands historia

Inte sedan 1950-talet har det getts ut ett samlingsverk om Hallands historia. Men nu är det dags!

Landshövding Brittis Benzler, preses för Hallands Akademi, hälsar media välkomna till bokrelease, fredag 13 maj kl 11.00 på Halmstad Slott.

Redaktör Pablo Wiking-Faria berättar om boken Hallands historia – Gränsland genom tiderna tillsammans med tidigare landshövding Lena Sommestad, ledamot av redaktionskommittén. Båda är även två av bokens 36 författare.

Varför behövs en ny historiebok om Halland? Vad handlar den om? Och vad kan den betyda för länet? Vid bokreleasen deltar också övriga ledamöter av redaktionskommittén samt bokens grafiska formgivare.


För frågor kontakta:

Pablo Wiking-Faria
E-post pablo.wiking@outlook.com
Tel 0702-626295

Friexemplar av boken, direkt från trycket, finns för alla som deltar i bokreleasen

Hallands historia – med nya perspektiv

Ett län som Halland hamnar lätt i skuggan, när nationernas historia ska skrivas. Både i dansk och svensk historieskrivning är Halland en periferi. Sällan står landskapet i centrum. Men sedan 1950-talet har forskningen om Halland utvecklats enormt, både inom historia och arkeologi. Det ger nya möjligheter att skildra Hallands spännande och särpräglade förflutna.

I boken Hallands historia – Gränsland genom tiderna får läsarna möta de stora linjerna i Hallands utveckling, från istiden till våra dagar. Boken skildrar avgörande skeden i länets politiska och ekonomiska historia samt inom konst och kultur. De många människornas livsvillkor och erfarenheter löper som en röd tråd genom boken.

Hallands historia berättar bland annat om: När de första människorna kom till Halland. Matoffer till gudarna på järnåldern. Koloniseringen av det inre Halland på medeltiden. När Halland var ett eget rike på 1300-talet. Hur det gick till när det danska Halland blev svenskt. Varför man stickade så många strumpor i Halland. När sockret blev viktigt i maten ca år 1900. Och om hur det en gång så fattiga Halland kunde bli ett av Sveriges snabbast växande län.

Boken är på 384 sidor. Den är rikt illustrerad, helt i färg och har hårda pärmar. De 36 författarna har alla specialkunskaper inom sina områden. Boken vänder sig till en bred publik och är samtidigt skriven på vetenskaplig grund.

Idén att göra en modern bok om Hallands historia föddes inom Hallands Akademi 2018, då Lena Sommestad var landshövding och preses för Hallands Akademi. Lena Sommestad (ekonom-historiker) och akademiledamoten Pablo Wiking-Faria (historiker, Hallands kulturhistoriska museum 1987–2018) bildade en redaktionskommitté tillsammans med Åsa Bengtsson (historiker, Högskolan i Halmstad), Erik Hallberg (historiker, Göteborgs Universitet), Anders Håkansson (arkeolog, Kulturmiljö Halland), Jens Lerbom (historiker, Högskolan i Halmstad), Hugo Palmsköld (konstvetare, Högskolan Kristianstad) samt Per Wranning (arkeolog, Kulturmiljö Halland). Pablo Wiking-Faria utsågs till redaktör. Som grafisk formgivare anlitades Bertil Carlsson (Mäcé).

Boken Hallands historia – Gränsland genom tiderna ges ut av Hallands Akademi. Den distribueras i första hand av Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning.

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Prenumerera | Dela utskicket |