Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Pressinbjudan

8 Juni 2022

Halmstad slott

Mötesplats miljömål

Onsdag 8 juni bjuder Länsstyrelsen in Hallands miljöaktörer till en mötesplats med tillfälle att nätverka, samtala och tanka inspiration till ett fortsatt långsiktigt arbete för Hallands miljömål. Media är välkomna att delta. 

Omställningen till ett hållbart samhälle behöver gå fortare. Vi på Länsstyrelsen vill bidra med kunskap och genom att samla länets miljöaktörer.
- För att vi ska kunna lära av varandra och få till stånd de miljöåtgärder som krävs behöver vi arbeta tillsammans, säger landshövding Brittis Benzler. 

Miljöaktörer från såväl offentliga, privata som ideella organisationer i länet är inbjudna. Förutom tid för samtal och erfarenhetsutbyte ges en inspirationsföreläsning med David Jonstad, författare och journalist med fokus på omställning till ett verkligt hållbart samhälle. 

Media är välkomna att delta från klockan 12.30 till 14.00
David Jonstad föreläser mellan 13-14.

Kontakt

Niklas Glans, kommunikationschef
Telefon: 010-224 32 48, 076-132 01 20
E-post: niklas.glans@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Prenumerera | Dela utskicket |