Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Slutliga rösträkningen - kontaktvägar för media

Halmstad slott

På måndag den 12 september påbörjar Länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige. Media är välkomna att följa arbetet med rösträkningen på plats.

Rösträkningen äger rum i Länsstyrelsen i Hallands lokaler på Slottsgatan 2 i Halmstad. Rösträkningen är offentlig, vilket innebär att allmänhet och media är välkommen att följa arbetet med valet på plats.

Vad gör Länsstyrelsen under valnatten?

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. När ett valdistrikt, det vill säga en vallokal, har räknat rösterna på valkvällen rapporterar de resultatet till länsstyrelsen. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten.

Vi registrerar in resultatet kontinuerligt och du kan se det preliminära valresultatet på Valmyndighetens webbplats val.se. Vi har inga andra siffror att dela med oss av än de som syns på val.se.

Arbetet under valnatten kan inte följas på plats av media. Men om det dyker upp några specifika frågor under valnatten är det valnattssamordnare Julia Westerling som kan kontaktas på 010-224 35 00.

Vad gör Länsstyrelsen direkt efter valet?

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Hur kan media följa rösträkningen på plats?

Media är välkomna hit under de cirka två veckor rösträkningen pågår. Måndag den 12 september går det att följa vårt arbete på plats mellan klockan 9.00-17.00 (själva räkningen beräknas dock starta senare under dagen). Övriga dagar pågår räkningen huvudsakligen mellan klockan 8.00 och 17.00.

När är resultatet klart?

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klart 5–7 dagar efter valdagen. Valresultatet för riksdagen fastställs av Valmyndigheten när samtliga länsstyrelser räknat klart.

Efter att riksdagsvalet har räknats klart, räknas rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Kommunvalen räknas inte i någon bestämd ordning utan parallellt. Sist räknas regionvalets röster. Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka tio dagar efter valdagen.

När räkningen är klar, fördelar Länsstyrelsen mandaten (platserna) i region- och kommunfullmäktige mellan partierna. Länsstyrelsen fastställer sedan valresultatet för varje val genom ett protokoll.

Intervjuer och besök

Media är välkomna att närvara under rösträkningen och det finns möjlighet till intervju med rösträknare och valsamordnare på Länsstyrelsen.

Meddela gärna kommunikatör Nicole Blomstrand i förväg om ni vill komma på besök under rösträkningen. Då kan vi ta emot er på bästa sätt samt kan se till att personer är tillgängliga för intervju.

Kontakt

Nicole Blomstrand, kommunikatör.
Telefon: 010-224 33 04
E-post: nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

Johannes Härri, valsamordnare.
Telefon: 010-224 35 00
E-post: val.halland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Prenumerera | Dela utskicket |