Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Hallands län

Rösträkningen - resultat och statistik på kommunnivå

Halmstad slott

Ni är många som nu letar efter statistik och siffror på kommunivå. I Valpresentationen på val.se visas resultat på valområdes-, valkrets- och valdistriktsnivå, men inga nivåer mellan eller över dessa. 

Valmyndigheten ska i efterhand göra ytterligare sammanställningar av resultatet för valet till riksdagen. Dessa sammanställningar sker i Excelark som publiceras på val.se. Enligt uppgift från Valmyndighetens pressjour bör dessa publiceras under eftermiddagen. Exakt plats på webben var inte helt bestämt men troligen på sidan Rådata och statistik. Så håll utkik på deras webbplats under eftermiddagen! 

Valmyndighetens beskrivning av vad som visas i Valpresentationen

Så här beskriver Valmyndigheten det på sin webbplats:

En skillnad mot tidigare val är att vi inte kommer att ha några jämförelser mot föregående val i resultatfilerna som genereras i realtid eller i valpresentationen. Valpresentationen kommer att visa resultat på valområdes-, valkrets- och valdistriktsnivå, men inga nivåer mellan eller över dessa.

Resultat på kommunnivå visas därmed bara om kommunen är ett valområde, en valkrets eller ett valdistrikt. Riksdagsresultatet kommer att presenteras för Stockholms, Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner eftersom de är riksdagsvalkretsar, men inte för övriga kommuner.

Utöver valpresentationens uppdateringar i realtid kommer Valmyndigheten i efterhand att göra ytterligare sammanställningar av resultatet för valet till riksdagen. Dessa sammanställningar sker i Excelark som publiceras på val.se.

  • Jämförelse mot 2018 avseende mandatfördelning och andel röster per parti, på riksnivå och riksdagsvalkretsnivå
  • Andel röster per parti och kommun

Excelarken för det preliminära resultatet på valkvällen kommer att publiceras någon gång under måndagen efter valdagen.

Valmyndigheten har tagit fram ett antal rekommendationer och underlag till medier som vill göra valresultatjämförelser mellan 2018 och 2022. Valmyndigheten har också sammanställt en fil med uppgift om vilka valdistrikt som är jämförbara mellan 2018 och 2022.

Valmyndighetens rekommendationer och underlag vid jämförelser av valresultat 2018 och 2022

Kontakt

Nicole Blomstrand, kommunikatör.
Telefon: 010-224 33 04
E-post: nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Prenumerera | Dela utskicket |