Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev juni 2023

Uppföljningsmyndigheterna informerar

Broschyrer

Statsbidrag romsk inkludering

Den tredje ansökningsomgången för statsbidrag för romsk inkludering avslutades den 1 juni. Om pengar finns kvar när alla beslut är fattade kommer Länsstyrelsen Stockholm att utlysa ytterligare ansökningsomgångar under året. För mer information om bidragets syfte och en lista över hittills beviljade insatser, klicka på länken nedan.

Statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering

Nytt på minoritet.se

Färgglada sneakers i ring

Nätverksträff – inflytande och delaktighet för barn och unga 

Den 21 september bjuder Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget in till en fysisk nätverksträff som vänder sig till minoritetssamordnare eller motsvarande på länsstyrelser och andra myndigheter. 

Läs programmet för dagen och anmäl dig via Länsstyrelsen Stockholms kalnderaium.

För frågor, kontakta Sanna Rantamäki på Länsstyrelsen, telefon: 010-223 16 56.

Nå ut till fler med ditt evenemang?

Minoritet.se har en kalender på startsidan där den som vill själv kan lägga in aktiviteter. Det kan vara en konferens, digitalt event, kulturellt evenemang, öppet möte med mera.

Kalendariet på minoritet.se

Utställningar och visningar i sommar

Under sommaren visar Forum för levande historia utställningen Livets trådar med textila verk av den polsk-romska konstnären Małgorzata Mirga-Tas och fotoutställningen Det tysta arvet om folkmordet på romer under Förintelsen.

Den norska filmen "Ellos Eatnu – Låt älven leva" berättar om Altakonflikten, en dramatisk sammandrabbning mellan norska samer och staten i slutet av 70-talet. P1 Kultur gav den 4 av 5 i betyg.

I dokumentären Rosornas by följer Janna Helborn under sju år en romsk familj i en by utanför Milano. Lyssna på en intervju på Kulturnytt i P1.

Nu finns över 150 filmer med samiskt innehåll på Filmarkivet.se. Filmerna är från början av 1900-talet fram till 1980-talet – helt gratis. 

Övrig information från myndigheter

  • Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det inte längre ska ställas krav på förkunskaper för att en elev i gymnasieskolan ska ha rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

  • Skolverket har en särskild webbplats som riktar sig till elever, vårdnadshavare och studie- och yrkesvägledare. Den heter Utbildningsguiden och här finns nyligen publicerad information om rätten att läsa modersmål i grundskolan och gymnasieskolan.

  • Socialstyrelsen kommer inom kort att lansera två filmade samtal. Ett som handlar om romsk inkludering och ett som handlar om äldre personers rätt till äldreomsorg på nationella minoritetsspråk. I samtalen delar de medverkande med sig av sina erfarenheter. För mer information kontakta Mirelle Gyllenbäck eller Anna Dahlberg.

  • Årets minoritetsspråkspris gick till Bengt Pohjanen. Motiveringen är att han genom sina många insatser för meänkieli höjt statusen för språket och kulturen både hos minoriteten själv och det omgivande samhället. Prisutdelare var kulturminister Parisa Liljestrand.

  • Med ett helt nyutvecklat metodstöd kan alla bibliotek i Sverige nu få råd och tips om hur man planerar och genomför samråd med barn och unga i de nationella minoriteterna. Konceptet har utarbetats av Sundsvalls bibliotek och testats av tre pilotbibliotek. Det är Regionbiblioteket i Västernorrland som sammanställt arbetet i boken Ringar på vattnet.

  • Den 23–29 oktober är det åter dags för årets samiska språkvecka/Gïelevåhkoe/Giällavahkkuo/ Giellavahkko/Giellavahkko/Giellavahkku. Samiskt språkcentrum anordnar bland annat digitala språkkvällar under veckan. Tips och material på samiska finns på Samiskt språkcentrums Facebooksida och hos Sametinget.

  • Brå har i uppdrag att göra en studie om hatbrott mot samer och ska inhämta kunskap och erfarenheter från berörda myndigheter och relevanta organisationer inom det civila samhället.

  • I rapporten Dåtid – nutid – framtid tittar Folkbildningsrådet på hur verksamheten kan se ut i en studieförbundsavdelning för att bättre förstå vilka förutsättningar och utmaningar som finns i det kommande arbetet med att stärka nationella minoritetsspråk.

  • Centrum för tvåspråkighetsforskning ger ut en ny bok, Sveriges nationella minoritetsspråk – nya språkpolitiska perspektiv, som fokuserar på de historiska processer som lett till dagens situation för de nationella minoritetsspråken.

  • Transkulturellt Centrum – Region Stockholms kunskapscentrum för frågor som rör hälsa, kultur och migration – genomför en intervjustudie med titeln Att vara sverigefinne i Stockholm: Psykisk hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov. Intervjuer genomförs under våren och sommaren, med sikte att ha en färdig rapport i slutet av året.

Övrig information och nyheter om nationella minoriteter

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget önskar en fin sommar!

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket |