Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev november 2023

Kommande nyhetsbrev får nytt upplägg

Nästa år förändras det här nyhetsbrevet – det kommer att ges ut oftare och fokusera på nyheter från uppföljningsmyndigheterna (Länsstyrelsen Stockhom och Sametinget) och andra statliga myndigheter. För att läsa om aktuellt kommunalt och regionalt arbete hänvisar vi fortsättningsvis till minoritet.se och Facebook-sidan med samma namn. 

Prenumerera på nyheter på minoritet.se

Illustration av människor som har möte. Foto: Mostphotos

Nytt stöd i arbetet med inflytande och delaktighet

I början av nästa år kommer Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget att publicera ett nytt kunskaps- och metodstöd i arbetet med nationella minoriteters inflytande och delaktighet. Syftet med stödet är att ge kommuner, regioner och myndigheter ökad kunskap om de lagstadgade skyldigheterna samt råd, konkreta verktyg och inspiration för att möjliggöra och säkerställa nationella minoriteters rätt till inflytande och delaktighet.

Stödet kommer att publiceras på minoritet.se

Illustration av händer i en ring. Foto: Mostphotos

Satsning utanför förvaltningsområdena

Åren 2023–2024 satsar uppföljningsmyndigheterna på att nå kommuner och regioner utanför förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Syftet är att utveckla minoritetsarbetet och stärka implementeringen av minoritetslagstiftningen. Arbetet sker genom ett pilotprojekt i Kronobergs län. Startskottet var en heldagskonferens i Växjö för att inspirera och knyta kontakter. Arbetet fortsätter nu i dialog med kommunerna och regionen i Kronoberg. Om du har frågor kontakta sanna.rantamaki@lansstyrelsen.se.

Illustration av ett utropstecken. Foto: Mostphotos

Aktuellt på minoritet.se

På minoritet.se finns en sammanställning med information om aktuella uppdrag som myndigheter har inom minoritetspolitiken. Här finns också start- och slutdatum för uppdragen och kontaktuppgifter till myndigheterna.

I kalendern på minoritet.se kan du själv lägga in evenemang och ta del av vad som händer på minoritetsområdet. 

INFORMATION FRÅN REGERING, RIKSDAG OCH ANDRA MYNDIGHETER

Tornedalingars, kväners och lantalaisets historia

Den 15 november överlämnade Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset sitt slutbetänkande "Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset" (SOU 2023:68). Mottagare var kulturminister Parisa Liljestrand, Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset och Met Nuoret. Samma dag lanserades dokumentärserien "Sanningen ska fram" på SVT Play.

Beslut från regeringen

Beslut från riksdagen

Riksdagen har beslutat att elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att de har förkunskaper i språket. De nya reglerna börjar gälla gymnasieutbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Socialstyrelsen erbjuder utbildning

Arbetar du som romsk brobyggare i en kommun och vill lära dig mer om juridik inom socialt arbete med relevans för ditt uppdrag? Du som tidigare har gått en brobyggarutbildning kan nu delta i Socialstyrelsens utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens. Deltagande sker digitalt under vårterminen 2024. Sista anmälningsdag 15 december.

Skolverket

  • Myndigheten har tagit fram två exempelmallar för huvudmän och rektorer som informerar elever och vårdnadshavare om rätten till modersmålsundervisning. Mallarna underlättar att inhämta information om vilka elever som önskar ta del av sådan undervisning.
  • Till och med den 15 januari 2024 har förlag möjlighet att komma in med anbud till Skolverket gällande läromedel i nationella minoritetsspråk. Produktionen av läromedel förankras med nationella minoriteter som är innehavare av både den språkliga och den kulturella kunskapen. Vänd dig till förlagen för att veta mer.

MUCF fördelar pengar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar drygt 1,1 miljoner kronor till organisationer för deras arbete med att främja romers hälsa. Bidraget går till tre olika projekt som ska genomföras i Göteborg och Helsingborg.

Folkbildningsrådet fördelar pengar till folkbildningen

Inom folkbildningen pågår en mängd projekt för att stärka de nationella minoriteterna, varav en stor del är språkcirklar.

UHR har intervjuat studenter

Universitets- och högskolerådets rapport "Högskolestudier ur ett nationellt minoritetsperspektiv" visar att okunskap, osynliggörande och fördomar är något som studenter från nationella minoriteter upplever alltför ofta. Att bli negativt bemött på grund av sin nationella minoritetstillhörighet kan skapa så kallad minoritetsstress.

ÖVRIGA NYHETER

Snöflingor. Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget
önskar dig en fin vinterledighet!

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket |