Nationella minoriteter

Nyhetsbrev maj 2024

En man, en kvinna och ett barn.

Foto: Kjell Kangas

Reviderade texter på minoritet.se

Minoritet.se har tillsammans med redaktionsråd med representanter från respektive nationell minoritet tagit fram nya bastexter om minoriteternas språk, kultur och historia. Hittills är texterna om judar och tornedalingar klara. Återstående texter kommer att publiceras löpande.

Nya texter om judar

Nya texter om tornedalingar

Minoritetsdag i Kalmar gav kunskap om rättigheter

Inspiration och mer kunskap om hur samhället kan bli bättre på att arbeta för nationella minoriteters rättigheter. Det var syftet när tjänstepersoner och förtroendevalda i Kronobergs och Kalmar läns kommuner och regioner samt civilsamhället träffades på residenset i Kalmar i mitten av april. Mötet var en del av projektet "Kommuner och regioner utanför förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska".

Smakfull och lärorik nationell minoritetsdag i Kalmar 

Tornedalingarnas flagga i gult, vitt och blått. Ränderna går på tvären.

Foto: Mostphotos

Meän Flaku hissas 15 juli

Den 15 juli firas tornedalingarnas dag i Sverige. Då hissas Meän Flaku i Tornedalen och på flera platser rumtom i landet. Bland annat vid Tornedalens folkhögskola i Övertorneå samt på Stadshuset och Länsstyrelsen i Stockholm. Håll utkik efter arrangemang på minoritet.se och i sociala medier.

Flaggan är ritad av Herbert Wirlöf och färgerna symboliserar en sommarblå himmel och älven, den gula solen samt de vintervita vidderna.

Animationer om nationella minoriteternas högtidsdagar

Föreskrift om statsbidrag för samiska organisationer

Sametinget har tagit fram en föreskrift till förordning (2024:147) om statsbidrag för samiska organisationer. Föreskriften är nu ute på remiss hos sameföreningar, samiska organisationer och sametingspartier. Enskilda har också möjlighet att lämna synpunkter.

Remiss gällande föreskrift om statsbidrag för samiska organisationer

OMVÄRLDSBEVAKNING

Olika blomsorter på en äng.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget önskar en härlig och avkopplande sommar!

Prenumerera på artiklar på minoritet.se

Följ oss på Facebook

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket |