Länsstyrelsen Stockholm

Nämdöskärgården, en blivande nationalpark - ovan och under ytan

Nyhetsbrev juni 2024

Gärsgård på Rågskär. Foto: Länsstyrelsen.

Informationsmötet den 17 juni

Tack till er som lyssnade in och ställde frågor vid senaste informationsmötet. Fokus var att beskriva skillnaderna mellan förslagen till föreskrifter och skötselplan för den planerade nationalparken och hur det är i området i dag. Några av frågorna som ställdes – varför flera olika tider föreslås för fågelskyddsområden, hur vi tänkt kring angöringsöglor, hastighetsbegränsningar med mera, finns inlagda under frågor och svar på projektsidan. Även presentationen från mötet ligger där. 

Om bildandeprojektet på Länsstyrelsens webbplats

Några hållpunkter i höst

 • Augusti: Under vecka 34 gästar projektet Sveriges nationalparkers instagram (@Sveriges_nationalparker)

 • September: En framställan om att bilda nationalpark skickas till regeringen

 • Oktober: Sista dag att lämna synpunkter på förslagen till föreskrifter och skötselplan är den 15 oktober. 
  Remissen i sin helhet på Naturvårdsverets webbplats

 • November: Under vecka 45 genomförs ett digitalt informationsmöte efter avslutad remiss (och med allmän uppdatering om vad som pågår inom projektet). Inbjudan kommer efter sommaren.

Närbild på mjukbotten med sand.

Mjukbotten. Källa: SGU.

Slutrapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Nu har SGU publicerat sin slutrapport från undersökningarna av havsbottnen i Nämdöskärgården. Rapporten innehåller modeller och kartor över området som är heltäckande vad gäller sannolikheten för förekomster av arter och habitat. Totalt har information från 411 besökta platser från varierande undervattensmiljöer sammanställts.

Slutrapport: Kartering Nämdö skärgård

Nyhet: Kartläggning inför marin nationalpark är klar (sgu.se) 

Gröna luckor på marken till nedgrävd avloppsanläggning..

Endast locken syns på den nedgrävda avloppsanläggningen vid Rävängen. Foto: Länsstyrelsen.

Endast locken syns på den nedgrävda avfallsanläggning på Rävängen på Bullerö. Foto: Länsstyrelsen.Endast locken syns på den nedgrävda avfallsanläggning på Rävängen på Bullerö. Foto: Länsstyrelsen. 

Upprustning igång på Bullerö

Bullerö är tänkt att fungera som ”entré-ö” för den föreslagna nationalparken. Ön är redan idag välbesökt och trafikeras av turtrafik under högsäsong. Gästhem, tältplats, grillplats, toaletter, värmestuga och vissa anordningar för att underlätta tillgänglighet finns. En hel del arbete pågår kring olika anläggningar för att förbättra mottagandet av besökare till ön ytterligare. Bland annat

 • pågår en installation av en ny avloppsanläggning som blir klar i höst. 

 • förbättras den fysiska tillgängligheten. Exempelvis byggs spången till Zarahs strand om.

 • planeras för ett nytt mindre servicehus med dusch och toaletter för besökare. En upphandling är publicerad i verktyget Visma Commerce Upphandling. Sista anbudsdag är den 13 augusti 2024. 
  Offentlig upphandling: Byggnation av Servicehus på Bullerö

 • ska utställningen i Bruno Liljefors före detta jaktstuga förnyas. Efter sommaren planeras en upphandling av utställningsbyggare.

 • ska vandringsleder och andra anordningar rustas upp. För genomförandet av dessa tjänster används befintliga ramavtal.

Tre kor i skärgårdsmiljö.

Sommarpraktikanterna har anlänt. Foto: Länsstyrelsen.

Besök Bullerö i sommar

Nu är trafiken igång med Bullerölinjen som utgår från Stavsnäs vinterhamn. Under sommaren går en tur om dagen onsdag till söndag. På lördagar går det två turer för den som vill göra ett dagsbesök. Boende på gästhemmet på Bullerö och i torpen på de andra öarna, bokas via hemsidan. På Bullerö finns bland annat en liten sandstrand, en allmän bastu, natur- och kulturstig, byn med sin kulturmiljö, en liten utställning i Bruno Liljefors före detta jaktstuga, fina undervattensmiljöer och klippor att klättra på och bada från.  
Läs mer på bullero.se

Trevlig sommar från projektgruppen för Nämdöskärgårdens nationalpark!

Tältängen på Bullerö, midsommar 2024. Foto: Länsstyrelsen.

Mer information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för den regionala projektledningen i arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Du hittar mer information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm/namdoskargarden 

Du kan även nå oss som arbetar med nationalparksbildandet via e-post nationalparksbildning-namdoskargarden@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifterDela utskicket |