Vattenblänk - ett nyhetsbrev från vattenmyndigheterna

Läs webbversion

Nyhetsbrev från Vattenmyndigheterna december 2020

Jockfall. Foto: Mostphotos

Jockfall i Norrbotten, där en fiskväg finns installerad. Antalet laxar som passerat fiskvägen har ökat rejält. Foto: Mostphotos. 

Fiskevårdsprojekt gav rekordmånga laxar

Antalet laxar som passerar fiskvägarna i Jockfall och Linafallet i Norrbotten har ökat rejält den senaste tiden. En bidragande orsak är att Länsstyrelsen Norrbotten har renoverat fiskvägarna under vintern 2019.

– Vi ser en markant ökning av lax som passerar genom fiskvägarna varje dag och den totala mängden ökade rejält jämfört med andra älvar där räkning av laxvandring genomförs. Det skvallrar om att våra åtgärder faktiskt har effekt på hur fisken tar sig genom fiskvägarna, säger Stefan Stridsman vid Länsstyrelsen Norrbotten.

Fiskevårdsprojekt gav rekordmånga laxar

Illustration med texten Samråd, vad tycker du?

Vattenmyndigheterna bjuder in till informationsmöten om samråd. 

Informationsmöten om samråd

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Vattenmyndigheterna föreslår nu 60 åtgärder för bättre vatten och du kan vara med och tycka till genom vårt samråd. 

Nu finns flera informationsmöten om samråd i vattenmyndigheternas kalender. Kalendern fylls på efterhand. 

Kalender med datum och anmälan till informationsmöten om samråd

Presentationer, film och mer information om samråd

Frågor och svar om pågående samråd

Vattenslang på gräsmatta. Foto: Pixabay.

Förvaltningsplanen mot vattenbrist blir den första i sitt slag i Sverige. Foto: Pixabay. 

Plan mot vattenbrist

Vattenbrist och torka har blivit ett större problem de senaste åren, med risk för stora konsekvenser för samhället. Nu tar vattenmyndigheterna fram en delförvaltningsplan med fem nya åtgärder för att motverka vattenbrist.

– Problemen kommer sannolikt att öka. Ett varmare klimat kommer att förlänga växtsäsongen och det innebär bland annat att den mängd vatten som växtligheten kräver kommer att öka, säger Annelie Johansson, delegat i vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt och miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Vattenmyndigheterna sätter fokus på vattenbrist

KRÖNIKA

Irene Bohman.

Irene Bohman.

Ge vattenbristen lite extra omtanke

Eftersom alla verkar få en något lugnare jul än vad vi kanske räknat med så hoppas jag att ni kan sätta er ner och ge vattnet en julklapp: Ge ett förslag på förbättringar vi kan göra innan beslutet fattas i december 2021!

Vattenbrist, översvämningar och kvalitetsproblem. Alla går de hand i hand med ett förändrat klimat. Det är kanske inte så konstigt att det dyker upp många frågor om vattenförsörjning i framtiden.

Det finns nu för första gången förslag på delförvaltningsplaner och åtgärder mot vattenbrist och torka. Med de här nya planerna hoppas jag att vi kan börja ge svar, och att vi alla tillsammans kan komma med lösningar om hur vi kan hjälpas åt för att förebygga problemen.

Om jag får komma med en egen önskan så här inför jul, så är det att ni tittar lite extra på hur du bäst tycker att vi ska motverka vattenbrist och torka.

Det är troligt att problemen med vattenbrist kommer att öka; ett varmare klimat kommer att förlänga växtsäsongen, vilket i sin tur leder till att en större del av nederbörden avdunstar. Samtidigt blir perioden för grundvattenpåfyllning kortare. Exempelvis kan sjunkande grundvattennivåer leda till saltvatteninträngning eller ökad risk för sättningar i byggnadskonstruktioner.

Målet med de nya planerna är att förebygga vattenbristens effekter på ekonomi, samhälle och miljö. Vi ser också att det finns ett behov av bättre kunskap om tillgång och efterfrågan på vatten överlag, särskilt i de områden som har störst utmaningar.

Vi föreslår ett antal åtgärder i ett mer långsiktigt perspektiv. Bland annat föreslår vi rådgivning, tillsyn av vattenuttag och åtgärder för att hålla kvar mer vatten i landskapet. Dessa är ett komplement till åtgärder som redan pågår, som till exempel de regionala vattenförsörjningsplanerna. Har ni fler eller andra förslag på åtgärder för att förebygga vattenbrist så tar vi gärna emot dem.

Samrådet handlar naturligtvis om mycket mer än vattenbrist. Vi föreslår också 60 andra åtgärder för att skydda våra gemensamma vattenresurser och åtgärda problem.

Vattenmyndigheterna planerar för att hålla olika typer av möten, ibland skräddarsydda för en viss målgrupp, och har lite olika upplägg i respektive vattendistrikt. Gemensamt är att vi planerar för digitala möten för att undvika att bidra till smittspridningen av coronaviruset.

God jul och gott nytt vattenår!

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör, Södra Östersjöns vattendistrikt

Norska flaggan mot blå himmel. Foto: Pixabay.

Norge har sitt samråd mellan februari och maj nästa år. Foto: Pixabay. 

Samverkan med Norge innan vi tar beslut

Vatten bryr sig inte om landsgränser utan flyter, porlar och forsar som bekant fram också utanför Sveriges gräns. Enligt vattenförvaltningsförordningen ska vattenmyndigheterna samråda med norska myndigheter innan vi tar beslut om vatten som korsar landsgränsen. 

Vi har helt enkelt ett formellt krav på oss att samråda våra förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer även med Norge, säger Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo, vattensamordnare på Vattenmyndigheten Västerhavet. Vi har skickat våra samrådsdokument för Västerhavets vattendistrikt även för yttrande till Norge och vi kommer att få deras när deras samråd börjar. 

Norges samråd pågår mellan 1 februari och 31 maj 2021. 

Norska samrådsdokument för planperioden 2022-2027, Vannportalen

Vi må ta vare på vannet vårt – Viken fylkeskommune

Ny kompetens för utmanande frågor

Under 2020 har Bottenvikens vattendistrikt rekryterat flera personer, för att kunna hantera framtidens komplexa vattenförvaltningsfrågor. En av de nyrekryterade är Hanna Kaasalainen.

– Jag är särskilt intresserad av människans påverkan på vattenkvalité och hållbar samhällsutveckling både ur ett regionalt och globalt perspektiv, säger hon. Jag är också intresserad av miljöförändring och gränsöverskridande vattenfrågor i Östersjöområdet.

Du kan läsa mer om de nya medarbetarna här: Ett mer komplext arbete har medfört rekryteringar.

Vatten i skog som porlar fram. Foto: Martin Fransson.

Storleksgränserna borde sänkas, tycker EU. Foto: Martin Fransson. 

Sverige kan få 5 000 fler vattenförekomster

Totalt 5 000 fler vattenförekomster. Det kan bli resultatet när vattenmyndigheterna ser över vattenförekomstindelningen.

– Det visar sig att Sverige har färre vattenförekomster per landyta än Danmark och fler än Finland. Sverige och Finland är de länder som fått påpekanden från EU om att vi borde sänka storleksgränserna för vår vattenförekomstindelning, säger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Sverige kan få 5 000 fler vattenförekomster

Rapportering med möjlighet till bättre analys

Varje år ska kommuner, länsstyrelser och vissa myndigheter rapportera till vattenmyndigheterna om åtgärder under året. Nytt i årets rapportering är en ökad möjlighet för länsstyrelser och kommuner att beskriva orsaker till att de inte har nått åtgärdsmål. De kan lämna kommentarer om varför arbete inte har ägt rum och utveckla om det till exempel beror på resursbrist, brist på vägledning eller annat.

På så vis får vattenmyndigheterna större möjlighet att analysera lägesbilden. Det ger också bättre möjligheter att stötta länsstyrelser och kommuner.

Dags att berätta vad som gjorts under 2020

Spegelblankt vatten och en person som fiskar från båt. Foto: Jesper Anhede.

Fler och fler börjar vara ute i naturen. Projektet Friluftslivets år 2021 ska få ännu fler att vilja prova friluftsliv och även öka medvetenheten om allemansrätten. Foto: Jesper Anhede.

Projekt ska locka till mer friluftsliv

Vatten, bäckar, åar och sjöar är något många attraheras och njuter av. Det är också en bra ingång för att skapa intresse och kunskap kring miljöfrågor. Dessutom har fler börjat vara ute i naturen. Så här kommer en uppmaning till alla organisationer om att uppmuntra till mer friluftsliv under nästa år: På luftenarfri.nu kan du anmäla dig till nyhetsbrev, få information om allemansrätten och slipa dina argument om naturens hälsofördelar. Du kan också läsa om teman för olika månader. 

Bakom sidan står projektet Friluftslivets år 2021. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och fortsätta göra det på lång sikt. Dessutom ska projektet öka medvetenheten om friluftslivets värden och om allemansrätten.

Läs mer på luftenarfri.nu.

Nya tag för Vattenrådens dag

I mars varje år brukar Västerhavets vattendistrikt bjuda in till Vattenrådens dag för att diskutera gemensamma och aktuella frågor. Det är också ett tillfälle att lyfta den viktiga verksamhet som vattenråden bedriver.

– Det var mycket ledsamt att behöva ställa in förra året, säger Peter Nolbrant som är verksamhetsutvecklare på Vattenmyndigheten Västerhavet. Vattenråden har en viktig roll i det lokala arbetet för bättre vatten och Vattenrådens dag har alltid varit ett bra tillfälle att träffas och utbyta idéer.

Nu siktar Vattenmyndigheten Västerhavet på att anordna Vattenrådens dag efter sommaren 2021 och återkommer längre fram med mer information.

PÅ GÅNG I PROJEKTET LIFE IP RICH WATERS

Person blickar ut över stort fält med videväxter. Foto: Bioremed.

I höstas var växterna runt tre meter höga. Foto: Bioremed AB. 

Videväxter mot miljögifter

Salix, som ofta används vid energiskogsodlingar, är det latinska namnet för olika arter av vide. Växterna suger upp stora mängder föroreningar från marken. Vid en gammal deponi i Älvkarleby provar företaget Bioremed AB och Älvkarleby kommun att odla salix för att rena området. Nu finns en film för dig som vill veta mer. 

Sanering av förorenade områden med salix

Illustration som beskriver tekniken med att använda musslor mot övergödning. Illustration: Tobias Flygar.

Det finns en film på richwaters.se som beskriver metoden. Illustration: Tobias Flygar. 

... och musslor mot övergödning

I Stockholms skärgård testar föreningen Ecopelag att odla blåmusslor som en åtgärd mot övergödningen i Östersjön. Tekniken går ut på att odlingssubstrat, en typ av rep eller nät, placeras ut under våren, när det finns stora mängder mussellarver i vattnet. Mussellarverna fäster på odlingssubstratet, där de sedan växer till.

Musselodling i Stockholms skärgård

Jultomte på skridskor. Bild: Pixabay.

Bild: Pixabay.

God jul och gott nytt år

Vattenmyndigheterna önskar alla läsare av vårt nyhetsbrev en riktigt god jul och ett gott nytt år, trots de rådande omständigheterna med coronapandemin. 

På återhörande under nästa år och mot nya utmaningar för bättre vatten. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar. 

Rykande färska vattennyheter till din e-post

Du vet väl om att du kan prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter? Gå in på vår webbplats och fyll i din e-post, så får du ett mail när vi publicerat något nytt.

Nyheter och press: prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter