Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 2 - 2021
 

Aktuellt från Funka
En hand som håller i en smartphone samt en kalender som visar 23 juni. Illustration

App, app, app – 23 juni ska appar vara tillgängliga!

Nu är det fokus på tillgänglighet i appar, eftersom 23 juni är deadline för appar som omfattas av Webbtillgänglighetsdirektivet att uppfylla kraven. Vi får mycket frågor om ett viktigt ämne och delar gärna med oss av tips och idéer. Boka en gratis rådgivning med oss!

Illustration av papper med Funkas logga

Funka utbildar – Pdf & Tillgänglighet

Vill du vara säker på att dokument som publiceras på webben kan läsas av alla? Lär dig att skapa pdf-filer som följer kraven i webbtillgänglighetsdirektivet. På Funkas utbildningar om tillgängliga pdf-filer och dokument får du alla redskap som du behöver för att lyckas.

En skärm samt ikoner för inställningar, e-post och ljud. Illustration

Sök vår kurs – bli användarexpert!

Nu börjar antagningen till folkhögskolekursen Användare som experter, där du som själv har upplevt otillgänglighet på webben får lära dig om webbtillgänglighet. Skicka in din ansökan idag!

Tre olika skärmar, en stor bildskärm, en laptop och en smartphone. Illustration

Funka undersöker tv-tillgänglighet

På uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv har Funka undersökt vilka tekniker för tillgänglighet som finns och används. Resultatet kommer att användas som underlag för kommande beslut om krav på området.

En person och runt om symboler för statistik, video, bilder, text och teckenspråk. Illustration

Buddy – din bästa kompis!

Tillsammans med Johannes Kepler Universitetet i Österrike har Funka fått finansiering för att utveckla ett AI-baserat verktyg för att rekommendera hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. EU-kommissionen finansierar forskningsprojektet.

Trollhättan stad hjärta Funka logos. Illustration

Trollhättans Stad fokuserar på allas rätt till information

Med en webbplats som är tillgänglig från grunden, ett ambitiöst utbildningsarbete och engagerade medarbetare håller Trollhättans Stad fanan högt vad gäller inkluderande information.

Tre frågor
Radek Pavlíček. Foto

Tre frågor till Radek Pavlíček (CPWA), tillgänglighetsexpert, projektkoordinator och eventchef vid Teiresias Center vid Masaryk University (Brno, Tjeckien)

Vad är viktigast för era studenter vad gäller tillgänglighet i den digitala undervisningsmiljön?

Massor av problem kan uppstå när det gäller tillgänglighet i den digitala undervisningen; verktygen för online-kommunikation eller e-learning är otillgängliga, låg digital kompetens hos studenter eller lärare, svårigheter att få hjälpmedel beviljade, otillgängligt studiematerial … Eller specifika situationer med visuellt orienterade föreläsningar för personer som är blinda eller synskadade, eller att textning saknas för hörselskadade studenter. Många av dessa frågor kan lösas när du väljer rätt verktyg, har bra stöd från supportcentret för studenter med funktionsnedsättning på ditt universitet, är tillräckligt van vid att använda teknik och så vidare. Men trots detta och på grund av kombinationen av alla dessa faktorer skulle jag säga att det allra viktigaste är det stora antal system och tekniker som studenterna måste hantera parallellt. Om en student dessutom måste hantera det här hemma utan stöd blir det naturligtvis ännu svårare.

Hur tror du att den snabba digitaliseringen under pandemin kommer att påverka universitetsutbildning i Tjeckien?

På ett positivt sätt :-) Eller åtminstone hoppas jag det :-) Även om digital distansundervisning kan innebära problem som inte är så lätta att lösa på distans (exempelvis många problem med klientbaserade hjälpmedel), ger digitaliseringen också många förbättringar som vi knappast kunde föreställa oss för ett år sedan. Vi ser redan stor skillnad när vi jämför hur vi kommunicerade för ett år sedan med hur vi jobbar nu - vi kan se att det som ansågs nästan omöjligt (till exempel en online-lektion ledd av en blind handledare) nu är en del av vår vardag. Förflyttningen av undervisning till den digitala världen gör ofta information mer tillgänglig, online-lärande gör det möjligt för studenter att delta i lektioner inte bara vid sina universitet utan var som helst. Universitet kan enkelt dela med sig av sina resurser och material, kurser och workshops kan vara mer internationella eftersom det inte finns några gränser för onlinekurser och så vidare.

Men å andra sidan måste naturligtvis alla dessa digitala resurser vara tillgängliga (eller åtminstone måste de största hindren elimineras). Sett ur ett globalt perspektiv hoppas jag att fördelarna uppväger nackdelarna och att vi är på rätt väg.

Vad hoppas du att den skärpta lagstiftningen kommer att innebära för personer med funktionsnedsättning?

Även om den tjeckiska implementationen av Webbtillgänglighetsdirektivet inte var vår första lag om tillgänglighet (den första nationella lagen om webbtillgänglighet trädde i kraft 2008), innebär direktivet en pådrivande kraft för ökad tillgänglighet för alla som omfattas av lagen. Sedan direktivet trädde i kraft kan vi se ett ständigt växande intresse för alla typer av tjänster kring tillgänglighet, exempelvis workshops, granskningar och rådgivning. Jag hoppas att webbplatsägare och redaktörer kommer att påverkas av lagstiftningen på ett positivt sätt. Att de börjar betrakta tillgänglighet som en integrerad del av deras dagliga arbetsuppgifter, något som är självklart och som görs utan tanke på böter eller rättstvister. Dessutom hoppas jag att alla inblandades gemensamma ansträngningar kommer att innebära bättre inkludering för personer med funktionsnedsättningar när det gäller den digitala miljön, vilket underlättar livet på så många sätt. På sikt kan det resultera i ett mer självständigt liv.

Övriga nyheter
Ett möte via Zoom. Skärmbild

Zoom-appen adderar tillgänglighetsfunktioner (på engelska)

En av de nya tillgänglighetsfunktionerna låter dig nåla fast och se flera videos på skärmen under ett möte. Detta gör det lättare för döva att även se en teckenspråkstolk på skärmen samtidigt som det övriga mötet pågår.

En park sedd från luften. Foto

Ny guide för universell design vill göra offentliga utrymmen trevliga för alla (på engelska)

Den amerikanska organisationen The American Society of Landscape Architects nya guide lyfter fram flera exempel på hur man kan utforma stadsdelar, gator, parker, torg, lekplatser och trädgårdar så att de är inkluderande för alla människor, oavsett förmåga.

The HaptiRead med 256 ultraljudsgivare. Foto

Haptisk teknik använder ultraljudsvågor för att skapa punktskrift i luften (på engelska)

Forskare vid Universitetet Bayreuth i Tyskland har utvecklat en enhet som kan producera punktskrift med ultraljudsvågor.
Detta mail skickas med IdRelay