Webbversion
Funka logo

Din åsikt är värdefull – du kan påverka lagen

Nu har du chansen att göra din röst hörd och påverka framtiden för lagstiftningen kring digital tillgänglighet i Sverige och hela EU! Just nu genomför EU-kommissionen ett så kallat Offentligt Samråd (Open Public Consultation) om Webbtillgänglighetsdirektivet (WAD). Alla intressenter; slutanvändare, organisationer, professionella inom offentlig och privat sektor – verkligen alla – har möjlighet att utöva sin demokratiska rätt och tycka till om hur direktivet fungerar och skulle kunna vidareutvecklas.

Funka genomför på EU-kommissionens uppdrag den formella översynen av WAD tillsammans med PwC och OpenEvidence. I uppdraget ingår att samla in och analysera tillsynsresultat, rapporter, åsikter och erfarenheter från samtliga medlemsstater. Vi undersöker bland annat om direktivet är effektivt och uppfyller de uppställda målen, om den tekniska utvecklingen påverkar relevansen i lagtexten och vad som eventuellt kan förbättras. Det Offentliga Samrådet är viktigt för att få in så många perspektiv som möjligt i underlaget.

Därför hoppas vi att du vill hjälpa till! Du deltar i samrådet genom att svara på en formell enkät. Det börjar med en lång och byråkratisk inledning, men misströsta inte – frågorna är relevanta och dina svar hjälper kommissionen att utforma politik för ökad inkludering. Du kan medverka på svenska eller vilket officiellt EU-språk du vill och enkäten finns även i en Lättläst version.

Offentlig samråd om Webbtillgänglighetsdirektivet (svensk version)

Offentligt samråd om Webbtillgänglighetsdirektivet (lättläst version)

Om översynen av Webbtillgänglighetsdirektivet

 

Kontakt

Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef
susanna.laurin@funka.com 
+46 8 555 770 61

Susanna Laurin. Foto
För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här

Detta mail skickas med IdRelay