Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - februari 2021

Isbrytaren Oden under Ryderexpeditionen till nordvästra Grönland 2019. Foto: Lars Lehnert

Expedition ska avslöja hur klimatet förändrats under 50 miljoner år

Vid södra Lomonosovryggen i Norra ishavet, djupt under havets botten, finns historiska lager av sediment som spelar en avgörande roll för vår förståelse av de globala klimatförändringarna. På uppdrag av European Consortium for Ocean and Research Drilling, ECORD, ska Polarforskningssekretariatet koordinera en komplex, internationell forskningsexpedition som kan ge svar på hur klimatet förändrats under 50 miljoner år.

Läs pressmeddelandet på Polar.se

SYMPOSIUM OM ANTARKTIS

Adéliepingviner. Foto: Jonas Bonnedahl

Digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat - anmälan senast fredag 19/2

Sveriges utmaningar och möjligheter som ordförande för CCAMLR.

Vad ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis? Vilka är de största utmaningarna för hållbar förvaltningen av Antarktis idag? Hur bidrar svensk forskning till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis?

Datum och tid
23 februari 2021 kl. 9.00-15.00 (registrering öppnar 08.30)

Plats
Digitalt (länk skickas ut till de som anmält sig)

Språk
Svenska, delar av programmet hålls på engelska

Länk till anmälan på Havs- och vattenmyndighetens webb

FORSKNINGSNYHET

Varmare hav leder till att glaciärer smälter underifrån, men havströsklar har betydelse för hur snabbt det går. Foto: Martin Jakobsson

Havströskel påverkar hur snabbt Grönlandsglaciär smälter

Grönlands smältande isar har under de senaste åren bidragit med cirka 26 procent till den globala havsnivåhöjningen enligt publicerade beräkningar, men hur olika glaciärer påverkas av klimatförändringarna skiljer sig åt. Forskning från Ryderexpeditionen med isbrytaren Oden 2019, visar att en relativt grund formation i havsbotten framför en av Grönlands största glaciärer till viss del förhindrar att varmare Atlantvatten når glaciären och smälter den underifrån.

Läs mer på polar.se

DEMOKRATIN 100 ÅR

Katarina Gårdfeldt. Foto: Carolina Sunna

Vi har skrivit under! Vår demokrati är värd att värna varje dag.

Idag skrev vår direktör Katarina Gårdfeldt under deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Läs mer på Polar.se

DIGITAL FRÅGESTUND

På sin väg till Luleå den 5:e februari blev isbrytaren Oden täckt av is. Foto: Alex Lüdge

Automatisk väderstation vid vår fältstuga som ligger vid sjön Latnjajaure. Foto: Håkan Grudd

Frågestund om datahantering: Miljö-, klimat- och geovetenskaper

Har du frågor om datahantering, FAIR data och öppen forskningsdata inom Miljö-, klimat- och geovetenskaper? Då är du välkommen att delta i en digital frågestund med SND och SLU den 24 februari kl. 13-14. Det går bra att skicka frågor i förväg.

Läs mer på SND:s webb

UTLYSNING

Utlysning av operativt stöd på projektnivå

Polarforskningssekretariatets operativa stöd på projektnivå ges för att underlätta fältarbete i Arktis och på Antarktis för forskare verksamma i Sverige. Med projektnivå avses behovet för en enskild forskare eller forskargrupps projekt. Stödet innebär inte direkta ekonomiska bidrag till forskargruppen att förvalta. Stöd ges därmed inte för forskningskostnader till exempel löner, forskningsinstrument, analyskostnader, resekostnader etc. Denna typ av stöd måste sökas från forskningsfinansiärer. Ett krav för att få stöd av sekretariatet är att finansiering för denna typ av kostnader finns under projekttiden inklusive tiden i fält.

Ansökningar tas emot löpande under året.

Läs mer på polar.se

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde @polarforskning finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden.

 

polarnytt@polar.se    polar.se