Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - december 2022
EXPEDITION TILL ANTARKTIS

Bilden är tagen från Nordenskiöldsbasen, den nunatak som Wasa ligger på. Det orangefärgade närmast i bild är lavar. Nedanför sträcker glaciärisen ut sig och i bakgrunden syns nunataken ”Plogen”. Foto: Ola Eriksson

"Jag hade ingen aning om hur mycket arbete som ligger bakom en expedition"

Efter den första resan till Antarktis 2016/17 var det dags att axla rollen som expeditionsledare. I december åker Ola Eriksson, teknisk samordnare vid Abisko naturvetenskapliga forskningsstation, på nytt till den svenska Antarktisstationen Wasa. Det blir tredje gången som expeditionsledare och det fjärde besöket i Antarktis.

Läs mer om expeditionen på polar.se

EKOSYSTEM I ARKTIS

IB Oden i provtagningsläge för vinschoperationer från aktern. Foto: Julia Muchowski

Isbrytaren Oden tog forskare till tidigare outforskade områden

Mängden fisk i centrala Norra ishavet är väldigt begränsad. Därför behöver fiskbeståndet skyddas när Norra ishavet blir alltmer tillgängligt på grund av smältande havsisar. Pauline Leijonmalm, som var Chief Scientist under Odenexpeditionen Synoptic Arctic Survey 2021, kan se tillbaka på en lyckad expedition där forskarna kunnat samla in mängder med värdefulla data om ekosystemet i Arktis.

Läs mer på polar.se

KONFERENSEN POLARFORUM

Polarforum 2022 i Lund hölls i Birgit Rausings sal på Skissernas museum

Presentationer på Polarforum i Lund 2022

Är du nyfiken på forskningsprojekt i Arktis och Antarktis? Nu går det att se presentationerna från vår konferens Polarforum som ägde rum i november. Bland annat presenterade Love Dalén vid Stockholms universitet hur de med hjälp av ett en miljon gammalt DNA kunnat belysa mammutarnas genetiska historia. Anna Wåhlin vid Göteborgs universitet presenterade observationer från Antarktis glaciärer tidigare under året. Hon deltar i ett projekt över fem år som syftar till att undersöka hur Antarktis avsmältning kan komma att bidra till havsnivåhöjningen i världen.

Läs mer på polar.se

ABISKO NATURVETENSKAPLIGA STATION

Polarhumlan. Foto: Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforskning.

Internationell media i Abisko

BBC besökte Abisko naturvetenskapliga station för ett inslag i serien Frozen Planet II. I videon får du veta mer om den arktiska humlan med ursprung från Himalayaområdet, deras betydelse som pollinatör och hur växtligheten förändras i ett varmare klimat. Keith Larson, forskare vid Umeå University, är en av dem som intervjuas.

Are Arctic Bees in Trouble? (YouTube)

Studenter samlar in data på myren i Stordalen, Abisko. Foto: Hannah Holland-Moritz.

Intensiv fältsäsong

Efter mer än två år av reserestriktioner blev sommaren 2022 en av de mest hektiska i Abisko naturvetenskapliga stations historia. Långsiktiga projekt har föjts upp och nya har startas. De senaste månaderna har drygt 70 forskningsprojekt engagerat praktikanter, fältassistenter, studenter och forskare från tolv länder och tre kontinenter.

Läs mer på polar.se

God jul och gott nytt år önskar sekretariatet!

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på sociala medier

Twitter

Facebook

Instagram

LinkedIn

 

polarnytt@polar.se    polar.se