Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - september 2022

Skissernas Museum. Foto: Johan Persson

Polarforum 2022 - på Lunds universitet!

Välkommen till Lund den 17 november 2022 för att träffa nya och gamla kollegor! Vi startar konferensen med ett socialt icebreaker event den 16 november.

Doktorander som ger en kort presentation (elevator speech) om sin forskning har möjlighet att bli kompenserade för resekostnader. 

Konferensen hålls på engelska. 

Program och anmälan

POLAR RESEARCHERS IN SWEDEN

Är du forskare med fokus på polarområden eller annan relaterad forskning? Missa inte att gå med i Polar Researchers in Sweden. Det är en publik, sökbar lista som visar bredden av svensk polarforskning. När du går med i nätverket får du information från sekretariatet om utlysningar och andra möjligheter. 

Gå med här

NYHETER FRÅN ABISKO NATURVETENSKAPLIGA FORSKNINGSSTATION

Studenter arbetar hårt på myren i Stordalen för att samla in data för nya och pågående forskningsprojekt. Studenterna gör bland annat metan- och kolflödesmätningar och vegetationskvantifiering. Foto: Hannah Holland-Moritz

Intensiv fältsäsong med 70 forskningsprojekt från 12 länder

Det är äntligen full fart på Abisko naturvetenskapliga station igen. Efter mer än två år av reserestriktioner blev sommaren 2022 en av de mest hektiska i forskningsstationens historia. Verksamheten har gått på högvarv sedan juni och trycket håller i sig september ut.

Långsiktiga projekt följs upp och nya startas. De senaste månaderna har drygt 70 forskningsprojekt engagerat praktikanter, fältassistenter, studenter och forskare från tolv länder och tre kontinenter.

Projekten har täckt många olika forskningsområden. Några av dessa är biogeokemi, växt- och markekologi, mikrobiologi, entomologi, limnologi, hydrologi, modellering och fjärranalys.

I oktober minskar intensiteten vid station men forskningen fortsätter under hela året och en spännande vintersäsong väntar.

Läs hela nyheten på polar.se

NYHETER FRÅN EXPEDITIONEN MED ISBRYTAREN ODEN 2021

Forskare som deltog i expeditionen Synpotic Arctic Survey sommaren 2021 berättar om vad de undersökte och sina preliminära resultat. 

Skalet från arktisk mikroorganism fungerar som tidskapsel

På botten av Norra ishavet samlas tomma skal från döda foraminiferer – mikroskopiska encelliga organismer. Skalen som består av kalciumkarbonat kan liknas vid tidskapslar eftersom de miljoner år gamla fossilerna kan ge värdefull information om klimatförändringarna.

Läs nyheten på polar.se

Från hav till moln – vad händer i den arktiska atmosfären?

För att förklara orsakerna till den snabba uppvärmningen i Arktis behövs mätningar av atmosfären. På isbrytaren Oden har forskare inom projektet ACAS utvecklat ett atmosfärsobservatorium för att kunna studera faktorer som förändringar i moln och samspelet mellan ytan och atmosfären.

Läs nyheten på polar.se

SVENSKA NÄTVERKET FÖR FORSKNINGSFARTYG

På bilden: Åsa Lindgren (Polarforskningssekretariatet/Oden), Lars Thorell (Sveriges lantbruksuniversitet/Svea), Björn Bergman (Sveriges geologiska undersökning/Ocean Surveyor), Björn Lindell (Sveriges lantbruksuniversitet/Svea), Niklas Andersson (Göteborgs Universitet/Skagerack), Anna Willstrand Wranne (SMHI/Svea), Mattias Sköld (Sveriges lantbruksuniversitet/Svea), Anton Sandström (Polarforskningssekretariatet/Oden), Joachim Gyllestad (Polarforskningssekretariatet/Oden) och Louise Newman (Göteborgs universitet/Skagerack).

Samarbete stärker svenska forskningsfartyg

Vi fortsätter att utveckla samarbetet mellan isbrytaren Oden och de svenska forskningsfartygen Svea, Ocean Surveyor och Skagerack. Målet är att kunna ge ett ännu bättre stöd till forskarna ombord.

Därför samlades nyligen det svenska nätverket för forskningsfartyg på isbrytaren Oden i Helsingborgs hamn. Genom diskussioner, studiebesök och erfarenhetsutbyten hittar vi lösningar på tekniska utmaningar och samarbeten kring expeditionsplanering och datainsamling.

Följ vårt Twitterflöde

Följ oss på sociala medier

Twitter

Facebook

Instagram

LinkedIn

 

polarnytt@polar.se    polar.se