Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Sök bidrag för bättre vattenhushållning genom dricksvattenstödet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fördelar pengar till länsstyrelserna för åtgärder som tryggar tillgång till dricksvatten. Bidrag kan ges till åtgärder som skapar bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten genom till exempel vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag eller investering i ny teknik.

Ansökningar för åtgärder som planeras i Kronobergs län ska skickas till kronoberg@lansstyrelsen.se senast den 30 april 2022.

Mer om dricksvattenstödet och ansökningsblankett med anvisningar

Kontakt: Linda Westeson,
e-post linda.westeson@lansstyrelsen.se och telefon 010-223 73 22

Vatten hälls upp i ett glas från en glaskaraff

I maj öppnar nästa ansökningsomgång för Klimatklivet

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste insatser för att stödja minskade utsläpp och klimatanpassning i hela landet.

Nästa ansökningsomgång är den 3–18 maj 2022.

Förutsättningar för stöd från Klimatklivet

Klimatklivet

Följ med ut i Kronobergs natur!

På länsstyrelsens webbplats hittar du aktiviteter runt om i Kronobergs län, arrangerade av föreningar och andra organisationer under 2022. Kalendern fylls på löpande under året.

Kalender för naturutflykter 2022

Vill du medverka med en aktivitet? 

Anmälningsformulär till naturutflyktskalender

En flicka som går i skogen med en stor röd ryggsäck och solen lysande bakom träden

Vårkollen – registrera vårens ankomst på Valborg

Klimatförändringen har tydligt påverkat både vårens ankomst och växtsäsongen som helhet. Genom att årligen dokumentera när vårtecknen kommer så kan forskning och miljöövervakning se hur olika växter och växtsäsongens längd påverkas i olika delar av landet.

Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Alla kan hjälpa till att rapportera vårtecken, antingen genom att rapportera till Vårkollen eller genom att bli fenologiväktare.

Genom Vårkollen samlas data om hur långt våren har kommit i olika delar av Sverige. Kartan visar hur växtsäsongen 2021 skiljde sig från referensperioden 1873-1951.

Karta över Växternas växtsäsong

Bidra genom att rapportera våren

Kontakt: Louise Ellman Kareld,
e-post louise.ellman-kareld@lansstyrelsen.se och telefon 010-223 76 96

Karta över växternas växtsäsong i Sverige

Boka 17/5 - då lanserar vi de nya regionala miljömålen

Välkommen till lanseringen av nya regionala miljömål. Under kvällen kommer du att få lyssna på kommunernas slutredovisning av miljömålslöften. Vi kommer även att börja arbetet med att uppdatera åtgärdsprogrammet Vägen framåt.

Datum: Tisdagen den 17 maj 2022
Tid: 16.30–19.30
Plats: Residenset i Växjö, ingång från Stortorget

Inbjudan med information om anmälan kommer senare i vår.

Kontakt: Aida Ramic aida.ramic@lansstyrelsen.se eller Per-Anders Persson
per-anders.persson@lansstyrelsen.se

Generationsmålet

Kulturmiljödag 27 oktober

Den 27 oktober arrangerar vi Kulturmiljödagen i Kronobergs län. Årets tema är Gestaltad livsmiljö – kulturmiljövärden gör helheten rikare.

Det kommer att bli inspiration, exempel från Kronoberg, seminarier om olika teman samt stadspromenader.

Programmet presenteras i juni.

Kontakt: Catarina Nilsson, telefon 010-223 70 00

Akvarell: Julia Chirokova

Akvarellmålning som visar Växjös siluett

1960-talskyrka i Lessebo skyddas som kulturminne

Länsstyrelsen har för första gången beslutat att ge en kyrka från modern tid (1960) skydd enligt kulturmiljölagen.

Lessebo kyrka utgör ett landmärke i lokalsamhället och har höga arkitektoniska och konstnärliga kvaliteter. Kyrkan är uppförd i klassicistisk stil med moderna drag från sin tid och tillskrivs höga kulturhistoriska värden.

Skyddet innebär att inga väsentliga ändringar får genomföras utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Mer information om beslutet om kyrkan som kulturminne

Kontakt: Viktoria Bylund, e-post viktoria.bylund@lansstyrelsen.se och
telefon 010-223 77 94

Lessebo kyrkas vita västra fasad

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Dela detta utskick