Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Planeringskatalogen – en webbaserad söktjänst för planeringsunderlag

Syftet är att samla korrekt, relevant och uppdaterad information som underlättar handläggning och effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen. Därför kan planeringskatalogen vara ett bra verktyg för dig som arbetar med samhällsplanering. 

Kunskapsunderlagen belyser viktiga frågor att ta hänsyn till och hantera i översiktsplanering och detaljplanering. Det kan vara rapporter, vägledningar, geodata, karttjänster och webbsidor.

Länsstyrelsens planeringskatalog

Kontaktperson Karin Nilsson, karin.g.nilsson@lansstyrelsen.se 

Startsida för planeringskatalogen

Gamla mynt ser dagens ljus

Många av oss kanske har gamla mynt som ligger hemma i någon låda och undrar vad vi ska göra med dem. Under våren 2022 har vi fått in flera anmälningar om äldre mynt från olika delar av länet, vilket är väldigt spännande. Men vad är det som gäller om en hittar ett mynt i en gammal byrå?

Alla mynt som är äldre än 1850 bör anmälas till länsstyrelsen i ditt län. Om de innehåller ädelmetaller ska de anmälas och du har alltid rätt till ersättning, minst motsvarande metallvärdet efter vikt, uppräknat med en åttondel.

Även fornfynd utan ädelmetall kan ge värdefull kunskap och bör alltid anmälas till länsstyrelsen.

Vad ett fornfynd är och vilka rättigheter och skyldigheter du har som upphittare kan du läsa om på Riksantikvarieämbetets webbplats

Kontaktperson Ida Stern, ida.stern@lansstyrelsen.se 

Sex stycken gamla mynt som ligger på rad

Följ med ut - naturutflykter 2022

Häng med ut i Kronobergs fantastiska natur! På vår webbplats hittar du aktiviteter i naturen runt om i Kronobergs län. Aktiviteterna arrangeras av föreningar och andra organisationer under 2022. 

Naturutflyktskalender 2022

Kontaktperson Annika Bladh, annika.bladh@lansstyrelsen.se 

Kvinna som vandrar i en skog med ryggen vänd mot kameran

Delta i workshop om hållbart resande i Italien inom projektet RESOLVE

En workshop om stadslogistik, transporter och mobility planeras i den italienska staden Reggio Emilia den 21–22 juni 2022.

Under dessa dagar kommer även andra städer som deltar i Resolve dela med sig av goda exempel.

Kontakta Aida Ramic via aida.ramic@lansstyrelsen.se om du är intresserad av att delta.

Resolve Interreg Europe

Rapportera var liten blåklocka blommar under Försommarkollen 5–6 juni

Nu blommar häggen i Kronoberg. Häggen är en av de arter som följs av projektet Naturens kalender som samlar data för att följa hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringarna. Resultatet från Vårkollen, utifrån rapporter som samlades in under Valborgshelgen, visar att våren är sen.

För dig som inte rapporterade till Vårkollen så har du en ny chans under Världsmiljödagen den 5 juni och nationaldagen den 6 juni då Försommarkollen genomförs. Då vill projektet få rapporter om var vår nationalblomma, liten blåklocka, blommar.

Du kan läsa om hur du kan bidra på försommarkollens webbplats

Projektet är en del av den regionala miljöövervakningen.

Kontaktperson Louise Ellman Kareld, 
louise.ellman-kareld@lansstyrelsen.se 

Bild: iStock.com/ITkach

Nationalblomman liten blåklocka

Bli Naturkunnig

Vi erbjuder digital utbildning om flora och fauna i Sverige för dig som är nyfiken och kanske på sikt vill bidra till övervakning av Dagfjärilar (både Svenska och Regionala programmet), bli Fauna- och Floraväktare, Fenologi och Pollinatörer.

Det finns en grundkurs, en fortsättningskurs och därefter erbjuds fältkurs efter godkända teoripass. Fältkurser erbjuds i Våraskruv och Lövsjö ängar den 18 juni 2022.

Utbildningen har tagits fram i samverkan mellan fem Länsstyrelser, Naturvårdsverket, Artdatabanken och Sveriges lantbruksuniversitet.

Du hittar utbildningarna på naturkunnig.se

Kontaktperson Louise Ellman Kareld,
louise.ellman-kareld@lansstyrelsen.se 

Tre personer ute i skogen

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Dela detta utskick