Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Landsbygd i Kronoberg

Aktiviteter i maj och juni

Detta nyhetsbrev innehåller kurser, information och rådgivning inom Landsbygdsprogrammet. Aktiviteterna är kostnadsfria om det inte står något annat.

Lantbrukskväll för hela familjen – välkomna till Färanäs

Länsstyrelsen och LRF bjuder in till lantbrukskväll onsdagen den 3 maj på Färanäs gård utanför Vislanda. En slinga med olika stationer med rådgivare och experter finns på plats för frågor och diskussion. Det finns även en tipsrunda och trevliga aktiviteter för barnen. 

Vi bjuder på vildsvinskorv med tillbehör, kaffe och saft!

Datum och plats

Onsdagen den 3 maj klockan 17.00 till cirka 20.30, Färanäs Västregård 1, strax norr om Vislanda. Ta med hela familjen och kom när det passar dig! Ingen föranmälan.

Teman:

 • Produktionen på Färanäs gård – Cecilia och Tore Engström berättar om sin ekologiska mjölkproduktion.

 • Stallbyggnader – byggrådgivare Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån. Titta in i ungdjursstallet från 2017. Ta med din stallritning för att få råd (i mån av tid).

 • Energieffektivisering – passa på att se gårdens solceller och ställa frågor om energi till Johan Milton, Energikontor syd och Ebba Lejeby, energi- och klimatrådgivare, Alvesta kommun.

 • Investeringsstöd – handläggare berättar vad du kan få investeringsstöd för.

 • Natur- och kulturvärden - rådgivare diskuterar flora och träd i markerna.

 • Dränering och vatten – Torbjörn Henningsson, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, ger råd om dränering på dina åkrar.

 • Jordbrukarstöd – handläggare och kontrollant svarar på frågor.

 • Vildsvin – projektledare i vårt regionala vildsvinsprojekt berättar om sitt arbete.

 • Stängsel – stängselexpert Anders Råsberg har med sig olika stängseltyper.

 • Betesmarker – rådgivare pratar om betesplanering och bekämpning av ohävdsarter och sly i betesmarken.

 • Djurskydd – djurskyddshandläggare berättar vad du ska tänka på under betesperioden och svarar på frågor om djurskydd.

 • LRF – omsorgsarbete och de gröna näringarnas betydelse för samhället.

 • Invasiva arter och biotopskydd – handläggare informerar och diskuterar.

Välkomna hälsar Länsstyrelsen och LRF

Korvgrilning.

Växtodling i vått och torrt – investera för att möta klimatförändringar!

Välkommen till en digital träff där du får en bakgrund till varför det är viktigt att investera i åkermarken. Framåt kommer vi få större regnmängder under kortare tid och även längre torrare perioder.

Under kvällen förstår vi hur klimatet har förändrats, får prognoser för framtidens klimat och pratar om hur klimatet kan bli i Smålands inland beroende på hur vi hanterar våra utsläpp. Länsstyrelsens handläggare berättar om de investeringsstöd som finns i vår strategiska plan när det gäller vatten; täckdikning, bevattningsdammar och våtmarker.

Datum och tid

Tisdagen den 9 maj klockan 18.30–20.30. Du får en länk till kursen efter anmälan.

Medverkande

Christel Cederberg, biträdande professor i hållbara jordbrukssystem vid Chalmers tekniska högskola. Christel har arbetat med jordbruk under lång tid.

Anmäl dig till "Växtodling i vått och torrt" via Länsstyrelsens kalender senast den 5 maj.

Välkomna hälsar handläggare vid länsstyrelserna i Kronoberg och Jönköping.

Torka i sädesfält och översvämning på vallåker.

Marknadsföring – hur syns ditt företag?

Vill du lära dig mer om hur du kan utveckla din marknadsföring och nå rätt målgrupp genom olika kanaler? Denna kurs ger dig verktyg att marknadsföra ditt landsbygdsföretag på ett effektivt och modernt sätt. Föreläsarna är specialiserade på marknadsföring och branding.

Datum och plats

Onsdagen den 17 maj klockan 18.00–20.30, Alvesta Folkets hus.

Medverkande

Forrest & Indiana D’Andreae från VildmarksMedia/Way Out Bros. 

Deltagaravgift

500 kronor + moms. Fika ingår. 

Anmäl dig till "Marknadsföringskurs" via Länsstyrelsens kalender senast den 9 maj.

Välkomna hälsar Julia Carlsson.

Skiss över ett företags marknadsföring.

Livsmedelshygien och produktmärkning

Funderar du på att börja sälja köttlådor, mejeriprodukter eller grönsaker? Välkommen till en träff med fokus på säkra livsmedel, god hygien och produktmärkning.

Du lär dig vad en märkning ska innehålla, näringsdeklarationer och lagar och regler. Gällande livsmedelshygien tar vi upp livsmedelssäkerhet, hygieniska rutiner och risker vid hantering av olika livsmedel.

Datum och plats

Torsdagen den 28 juni, klockan 13.00–17.30, Tävelsås Bygdegård. Vi bjuder på fika. 

Medverkande

Per Nilsson, Profox.

Anmäl dig till "Livsmedelshygien och produktmärkning" via Länsstyrelsens kalender senast den 20 juni.

Välkomna hälsar Julia Carlsson.

Grönsaker.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Dela detta utskick