Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Landsbygd i Kronoberg

Torkan  

I det här nyhetsbrevet får du information som kan underlätta för dig. För att  ta del av nyheter snabbt kan du följa oss på Facebook där vi finns under namnet "Landsbygd i Kronoberg". 

I det här nyhetsbrevet informerar vi om:

  • Undantag för ekologisk produktion
  • Skörd och gödsling av fång- och mellangröda 
  • Tips till dig som har hästar
  • Relevanta länkar
Betesmark under torka.

Undantag för ekologisk produktion

Behöver du som ekologisk producent till exempel fodra med icke ekologiskt foder eller minska andelen grovfoder i den dagliga foderstaten på grund av torkan? Då kan du ansöka om undantag hos Jordbruksverket. Från och med den 11 juli 2023 har jordbruksverket sänkt avgiften från 1400 till 600 kr för att söka undantag vid exceptionella händelser. Du ansöker om undantag via e-tjänst eller blankett "Godkännande av undantag i händelser av katastrofsituation (ekologisk produktion) - ansökan om undantag". 

 

Har du frågor, kontakta Jordbruksverket på 0771-223 223.

Här kan du läsa mer om regler om ekologisk produktion.

E-tjänsten för undantag.

Blankett för undantag.

Utfodring av kor.

Gödsling och skörd av fång- och mellangröda

Länsstyrelsen i Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att myndigheten ta särskild hänsyn till torkan vid bedömning av avvikelser från villkor.

Nytt är att även gödsling och skörd av fånggröda och mellangröda kan ske före den 10 oktober utan avdrag för villkorsbrott. 

Du behöver inte höra av dig till Länsstyrelsen för att nyttja undantagen. Varje avdrag bedöms i det enskilda fallet. 

För att läsa mer om de olika undantagen gå in på länken nedan. 

 

Har du frågor, kontakta oss på telefon 0771-67 00 00 eller Jordbrukarstod.Kronoberg@lansstyrelsen.se.

Samlad information om undantag från villkorsavdrag med anledning av torka finns på länsstyrelsens webbplats.

Ko på bete.

Tips till dig som har hästar

Du som har hästar kan hålla dig informerad om vad som kan vara viktigt att tänka på när det gäller beten och planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning. Vi vet att många funderar på att importera foder. Att importera foder innebär stora risker. Vi kan få in djur- och växtsmittor men också ogräs som inte idag finns i Sverige. 

Länsstyrelsen har samlat viktig information som vi hoppas kan underlätta för dig.

Nordsvensk häst på bete.

Relevanta länkar 

Jordbruksverket 

Information om import av foder 

LRF 

Statens veterinärmedicinska anstalt  

Krisinformation 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap 

 

Torrt gräs.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Dela detta utskick