Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Landsbygd i Kronoberg

Information och kurser – januari

Detta nyhetsbrev innehåller lantbruks- och landsbygdsrelaterad information och kurser inom Landsbygdsprogrammet. 

Ledare

Nytt år och nya möjligheter! Vi får hoppas att 2024 blir ett vädermässigt mer normalt år än 2023. När jag skriver detta är det sol och några minusgrader, precis som det ska vara i januari!

Förra året var första året med ny jordbrukspolitik och både ni lantbrukare och vi på Länsstyrelsen hade en hel del nytt att sätta oss in i. Vi ordnade då flera informationsträffar för er lantbrukare. I år är nyheterna få och därför ordnar vi inte den typen av träffar. 

De största nyheterna rör i år dig som planerar att investera och söka olika typer av investerings- eller startstöd. På vår webb kan du läsa om villkoren, när olika stöd är öppna att söka, hur mycket pengar som finns i en ansökningsomgång/utlysning och hur vi poängsätter din ansökan.

Stöd till jordbruk och landsbygd, Länsstyrelsen Kronoberg

Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör

Vippor med frost.

Utbetalningar av areal- och djurbaserade stöd

Den 26 januari påbörjas slututbetalningen av kompensationsstöd och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar.

Har du haft en kontroll på plats 2023 får du slututbetalningen av betesmarker och slåtterängar tidigast under sommaren 2024.

På Mina sidor hos Jordbruksverket kan du se utbetalningar och beslutsbrev

Utbetalningsplan för jordbrukarstöd 2023-2027, Jordbruksverket

Naturbetesmark med frost.

Håll borta igenväxning

Om du har en betesmark med miljöersättning för betesmarker och slåtterängar gäller ett villkor om att hålla borta igenväxning. Du ska ta bort träd och buskar av igenväxningskaraktär under den tid som åtagandet gäller. 

Skötsel av betesmarker och slåtterängar inklusive komplement, Jordbruksverket

Beräkning av avdrag för villkorsfel för igenväxning, Jordbruksverket

Tips

Vill du ha kostnadsfri rådgivning om åtgärder och skötsel gällande betesmarker är du välkommen att kontakta Stefan Holmqvist, 010-223 77 57, Stefan.holmqvist@lansstyrelsen.se eller Charlotte Frödå, 010-223 77 45, charlotte.froda@lansstyrelsen.se

Igenväxning av betesmark.

Nya grundvillkor 2024

Skydd av våt- och torvmark på åkermark

Grundvillkoret gäller om din odlade mark är torvmark. Det innebär att du inte får gräva nya diken, fördjupa befintliga diken, ha svartträda eller plöja upp permanenta gräsmarker oftare än vart fjärde år. I SAM Internet kommer du att kunna se vilka block som är berörda.

Växtföljd

Grundvillkoret innebär att du måste byta gröda på minst 33 procent av åkerarealen. Du får inte odla någon ettårig gröda på samma skifte mer än tre år i rad. 2023 räknas som första året i växtföljden. Vissa gårdar och grödor är undantagna från grundvillkoret.  

Nyheter i jordbrukarstöden 2024, Jordbruksverket

Havre.

Välkommen till våra kurser!

Aktiviteterna är kostnadsfria om det inte står något annat. 

Planera ditt växtodlingsår

Välkommen till en kurs som ger dig inspiration och underlag att fatta bra beslut inför växtodlingssäsongen.

Medverkande

Anna Rappe och Torbjörn Henningsson, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge.

Datum och platser

Torsdagen den 25 januari klockan 18.00-21.00, Angelstad bygdegård.

Måndagen den 29 januari klockan 18.00–21.00, Ingelstadgymnasiet.

Anmälan

Planera ditt växtodlingsår, anmäl dig senast 15 januari.

Välkomna hälsar Julia Carlsson.

Vallskörd med traktor.

Teknik växtskydd

Välkommen till en kurs med inriktning på teknik för växtskyddssprutor.

Medverkande

Jonas Schön, Teknikrådgivare, Jordbruksverket.

Anna-Stina Karlsson, ansvarig för behörighetsutbildningar, Länsstyrelsen.

Datum och platser

Onsdagen den 24 januari klockan 13.00–15.30, Ingelstadgymnasiet, Ingelstad.

Onsdagen den 24 januari klockan 18.00–20.30, Best Western Hotell, Ljungby, konferenslokal 3.

Anmälan

Teknik växtskydd, anmäl dig senast 16 januari.

Välkomna hälsar Anna-Stina Karlsson.

(Foto: Greppa Näringen)

Växtskyddsspruta på traktor.

Inspirationsträff om glass

Välkommen till en inspirationsträff där du lär dig tillverka glass. Träffen riktar sig till dig som vill utöka din befintliga verksamhet eller starta eget. 

Medverkande

Emilia Hildingsson, Chokladerian och Farmors i Grimslöv.

Datum och plats

Onsdagen den 31 januari klockan 18.00–20.30 i Grimslöv.

Anmälan

Inspirationsträff om glass, anmäl dig senast 23 januari. Begränsat antal platser.

Välkomna hälsar Anna-Stina Karlsson.

Glass.

Hanterar du vildsvinskött?

Välkommen att lära mer om hantering av vildsvinskött som livsmedel. Vi pratar om hantering och hygien efter skottet.

Medverkande

Göran Blomberg från Ekovilt i Lönashult.

Datum och platser

Onsdagen den 7 februari klockan 16.30–19.30, Agunnaryds bygdegård.

Onsdagen den 21 februari klockan 17.00–20.00, Herråkra hobbylokalen.

Anmälan

Hantering av vildsvinskött, anmäl dig senast 30 januari. 

Välkomna hälsar Julia Carlsson.

Vildsvin.

Baka ostkaka

Välkommen till en inspirationsträff där du lär dig baka ostkaka. Träffen riktar sig till dig som vill utöka din befintliga verksamhet eller starta eget. 

Medverkande

Ingegerd Petersson, Ingegerds Ostkaka, Kalmar.

Datum och plats

Tisdagen den 20 februari klockan 10.00–15.00, Ryssbygymnasiet, Ryssby.

Anmälan

Baka ostkaka, anmäl dig senast 5 februari. Begränsat antal platser.

Välkomna hälsar Anna-Stina Karlsson.

Ostkaka.

Korvtillverkning

Är du intresserad av att lära dig tillverka vildsvinskorv? Under kursen tillverkar vi två olika typer av korv av vildsvinskött.

Medverkande

Romy Ehnert, Eldsjäl Mathantverk & Möten.

Datum och plats

Tisdagen den 27 februari klockan 17.00–21.00, Ryssbygymnasiet, Ryssby.

Anmälan

Korvtillverkning, anmäl dig senast 13 februari. Begränsat antal platser.

Välkomna hälsar Mattias Johannesson.

Hantverksmässig korvtillverkning.

Sparsam körning

Vill du minska dina dieselkostnader med fem till femton procent? Gå en kurs i sparsam körning! Om ni är fler än fem intresserade kan ni få en egen kurs på gården.

Anmälan

Gör en intresseanmälan till kurs i sparsam körning.

Välkomna hälsar Jordbruksverket.

(Foto: Anna Hagerberg)

Två personer i traktorhytt under utbildning i sparsam körning. Foto: Anna Hagerberg.

Studiecirkel om diken

Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla liv i som en vägförening. Lär dig mer om aktiv förvaltning och underhåll av enskilda och samfällda diken genom att gå med i en studiecirkel.

Anmälan

Gör en intresseanmälan till studiecirkel om diken.

Välkomna hälsar LRF och Studieförbundet Vuxenskolan.

Dike.

Du får nyhetsbrevet eftersom du söker EU-stöd, har deltagit på våra aktiviteter eller har anmält intresse för information från Landsbygdsavdelningen.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Dela detta utskick