Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Landsbygd i Kronoberg

Information och kurser – februari

Detta nyhetsbrev innehåller lantbruks- och landsbygdsrelaterad information och kurser inom Landsbygdsprogrammet.

EU-flagga.

Ledare

Nu öppnar SAM-internet för areal- och djurbaserade stöd. Det är inga större nyheter i år, men fundera på om du har betesmarker som du tidigare sökt allmänna värden för, som kanske är berättigade till ersättning för särskilda värden. Skötselvillkoren lättades något från 2023.

För dig som går i tankar att göra investeringar så finns det en hel del viktig information om olika investeringsstöd på Länsstyrelsens webbsida. Här kan du läsa om olika stöd, när de är öppna att söka och vad som krävs. 

Stöd till jordbruk och landsbygd – Länsstyrelsen Kronoberg.

Stefan Carlsson

Landsbygdsdirektör

Betande hästar.

Nu öppnar SAM internet

SAM Internet öppnar 8 februari och sista ansökningsdag är 11 april. Du som behöver ge fullmakt bör göra det i god tid. Du kan ge fullmakt på Mina Sidor eller genom att skicka in en blankett. 

Det här är SAM-ansökan - Jordbruksverket.se

Fullmakt för e-tjänster - Jordbruksverket.se

Händer som arbetar på tangentbord.

Undvik vanliga fel i SAM-ansökan

På Jordbruksverkets webbsida finns en bra förteckning över vanliga fel och hur du undviker dem. 

Det här är SAM-ansökan - Jordbruksverket.se.

Utbetalningar av areal- och djurbaserade stöd 2023

Länsstyrelsen handlägger 11 olika areal- och djurbaserade stöd. Dessa har som syfte att bland annat stödja jordbrukarens inkomst, bidra till en långsiktig livsmedelstrygghet, underlätta för yngre personer att etablera sig och bidra till miljömålen.

Totalt har Länsstyrelsen beslutat om utbetalningar för 247 miljoner kronor under kalenderår 2023. För stödår 2023 har 244 miljoner kronor betalats ut. Utbetalningsplanen för stödår 2023 sträcker sig in på 2024. Därför återstår utbetalningar i några stöd.

Sedlar och miniräknare.

Tidigarelagda utbetalningar

Jordbruksverket påbörjar utbetalning av ersättning för ekologisk produktion samt kolinlagring och minskat kväveläckage den 15 mars. 

Utbetalningsplan för jordbrukarstöden 2023–2027 - Jordbruksverket.se.

Sedlar och miniräknare.

Nu drar djurkontrollerna igång

Från februari till sista november genomför Länsstyrelsen djurkontroller hos ett antal lantbrukare över hela länet. Nytt för i år är att vi samtidigt även utför en rutinkontroll djurskydd. Vi samkör kontrollerna för att minska antalet besök på företagen.

För att vi ska kunna genomföra kontrollerna behöver du som djurhållare, eller en ersättare, vara hemma och ha möjlighet att hjälpa till. Enligt gällande regelverk har vi bara 48 timmar på oss att påbörja djurkontrollen från att den är föranmäld via telefon. Mer information om märkning, journalföring och registrering av djur finns hos Jordbruksverket.

Lantbruksdjur och hästar - Jordbruksverket.se

Kor som äter foder.

Klimatklivet öppnar för ansökningar

Klimatinvesteringsstödet syftar till att simulera investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Exempel på åtgärder som kan få stöd inom lantbruk är byte från fossila till eldrivna alternativ för foderhantering, utgödsling och bevattning. Du kan även söka stöd för biokolpannor, biogasproduktion från gödsel och elproduktion från biogas. Nästa ansökningsomgång för denna typ av åtgärder är den 4–15 mars.

Under 2024 finns tre ansökningsperioder; februari-april, maj-juni och september-oktober. Inom respektive period hanterar vi tre olika kategorier av åtgärder vid olika tider. 

Klimatinvesteringsstöd - Länsstyrelsen Kronoberg.

Klimatklivets logotyp.

Får vi bjuda på ekologisk frukost?

Medan du och kollegorna äter av frukosten berättar vi vad ekologisk produktion innebär och vilka mervärden den har för miljön och klimatet. Ställ frågor och prata med en ekologisk bonde från länet och en hortonom från Länsstyrelsen.

Frukosten är gratis, tar knappt en timme och kan även ske en eftermiddag. Aktiviteten finansieras av Landsbygdsprogrammet som en del på vår väg mot en hållbar livsmedelsproduktion. Ring så berättar jag mer!

Projektledare Mera EKO, malin.fernholm@lansstyrelsen.se, 010-2237336. 

Ekologisk frukost.

Välkommen till våra kurser!

Aktiviteterna finansieras av Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfria om det inte står något annat.

Nötkreatur på naturbetesmarker

Välkommen på kurs om effektiv djurproduktion på naturbetesmarker. Fokus är på nöt, men kunskap finns att hämta även för dig med får och häst.

  • Olika betesmarker och hur de bör användas
  • Betesekologi – hur och vad betar olika djur och hur vi utnyttjar det
  • Betesdrift – tidpunkt, strategier, beläggning och stängsling
  • Kompletterande skötsel
  • Ekonomi

Medverkande

Inger Pehrson, Palustre AB, agronom med lång erfarenhet av naturbetesmarker och nötköttsproduktion och tidigare generalsekreterare för Sveriges Nötköttsproducenter.

Datum och plats

Tisdagen den 27 februari klockan 18.00–21.00, Alvesta Folkets hus.

Anmälan

Nötkreatur på naturbete, anmäl dig senast 19/2.

Välkomna hälsar Charlotte Frödå. 

Nötkreatur på bete.

Växtskydd i fruktodling

Du som är fruktodlare och säljer frukt är välkommen till denna träff.

  • Vilka växtskyddsmedel är godkända i år?
  • När och hur använder jag dem bäst?
  • Hur kan jag minska beroendet av växtskyddsmedel?
  • Hur minimerar jag risken för läckage till yt- och grundvatten?
  • Vilka risker finns för mig och konsumenten?

Medverkande

Konsult Magnus Engstedt, Jönköping.

Datum och plats

Torsdagen den 14 mars klockan 19.00–22.00, Vemboö bygdegård, Urshult.

Anmälan

Växtskydd i fruktodling, anmäl dig senast 12 mars. 

Välkomna hälsar Malin Fernholm. 

Äpple med regndroppar.

Nyckeln till framgångsrikt företagande

Välkommen till två träffar om hur du driver ett framgångsrikt landsbygdsföretag och får fler kunder. Vi kombinerar föreläsning med workshop.

Medverkande

Del 1: Caroline Göransson, specialistrådgivare Ludvig & Co. 

Del 2: Henric Johansson, digital destinationsutvecklare på Stua. 

Datum och platser

Del 1: Onsdagen den 20 mars klockan 17.30 – 21.00, Stenlundens Hantverksbageri, Hovdinge, Ljungby.

Del 2: Tisdagen den 26 mars klockan 18.00– 21.00, Herrgård de luxe, Osaby Säteri, Tävelsås.

Anmälan

Nyckeln till framgångsrikt företagande, anmäl dig senast 4/3 respektive 10/3.

Deltagaravgift

Avgift för båda kurstillfällena är 500 kronor + moms. Avgift för ett kurstillfälle är 500 kronor + moms.

Välkomna hälsar Julia Carlsson. 

Händer som skär bulldeg.

Träd i betesmarken

Välkommen till en träff utomhus där vi informerar och inspirerar om hur träd och buskar ska skötas utifrån EU-stöden.

Medverkande

Charlotte Frödå, Stefan Holmqvist och Mattias Johannesson, betesmarksrådgivare Länsstyrelsen Kronoberg.

Datum och plats

Torsdagen den 4 april klockan 17.00–19.00, Torarp Mellangård 1, Lidhult.

Anmälan

Träd i betesmarken, anmäl dig senast 1/4. 

Välkomna hälsar Charlotte Frödå. 

Träd i betesmark.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick