Styrel

Nyhetsbrev, januari 2022

Till webbplatsen | Skicka vidare | Prenumerera | Webbversion

Erfarenhetsforum för länsstyrelser 18 mars 2022

Det här är ett tillfälle för länsstyrelserna att dela sin information och sina erfarenheter om den återupptagna styrel-planeringen. Forumet har fokus på länsstyrelsernas stöd till kommunernas identifiering och prioritering som pågår under januari-september 2022.

Forumet genomförs digitalt fredag 18 mars, preliminärt kl. 9.30-11.30.

I det preliminära programmet ingår erfarenheter av att regionens planeringsunderlag lämnas till kommunen respektive länsstyrelsen och om hur underlag för styrel och risk- och sårbarhetsanalys kan arbetas ihop mer. Om du vill presentera ett gott exempel på ett av dessa teman vill vi gärna ha kontakt med dig!

Vi tar emot förslag om att presentera goda exempel, förslag på vad länsstyrelserna vill ta upp på erfarenhetsforumet och anmälningar via e-post: styrel@energimyndigheten.se

Start planeringsomgång 4: 2023 

Styrels planeringsomgångar ska initieras vart fjärde år enligt styrelförordningen. Det innebär att planeringsomgång 4 inleds 2023 fyra år efter att planeringsomgång 3 inleddes 2019.

Det här innebär att statliga myndigheter inklusive länsstyrelser genomför identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare inom sina respektive ansvarsområden. Prioriteringen ska vara klar så att planeringsunderlag 1 kan överlämnas till kommunerna i slutet av 2023.

Observera att länsstyrelserna parallellt med första året i planeringsomgång 4 genomför avslutning av planeringsomgång 3 med rangordning av länets elledningar och överlämning av det slutliga underlaget till elnätsföretagen och Svenska kraftnät.
En preliminär översikt över aktiviteter och datum inom planeringsomgång 4 finns nedan.

Energimyndigheten kommer löpande att informera om planeringsomgång 4 i styrels nyhetsbrev och på sin webb.

Om Styrel på Energimyndighetens webbplats

Styrelförordningen: Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Prioriterade i styrel: Bedöm behovet av reservkraft

Under identifieringsarbetet av elberoende samhällsviktig verksamhet kan det för kommunens kontinuitetsarbete vara lämpligt att se över behov av reservkraft.

Information om reservkraft (msb.se)

Webbinfo om styrel – besök vår nya sida!

En ny sida på Energimyndighetens webb är nu publicerad med frågor och svar om styrel. Frågorna baseras på frågor från deltagarna i den grundläggande utbildningen om styrel i november-december 2021, men även frågor som skickats till vår e-postadress: styrel@energimyndigheten.se.

Frågor och svar om styrel (energimyndigheten.se)

Film om vad som kan orsaka störningar i elförsörjningen.

Ny informationsfilm om trygg energiförsörjning

Energimyndigheten har producerat nya informationsfilmer som förklarar hur det svenska elsystemet är uppbyggt, hur vi importerar och exporterar el, samt vad som kan orsaka störningar.

Hur funkar det svenska elsystemet?

Tipsa fler om det här nyhetsbrevet!

Känner du någon som borde prenumerera på detta nyhetsbrev om Styrel. Tipsa gärna och dela länken nedan:

Prenumeration av nyhetsbrevet Styrel

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna
016-544 20 00 | Fax 016-544 20 99

www.energimyndigheten.se 

Dela utskicket


Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.