Energikartläggning
stora företag

Nyhetsbrev februari 2024

Till webbplatsen | Skicka vidare | Prenumerera | Webbversion

Hand håller ett förstoringsglas över färgglada stapeldiagram och grafer på papper.

EKL 2024–2027

De företag som har en energianvändning över 2,8 GWh kan påbörja energikartläggningsarbetet för tredje EKL-perioden enligt nuvarande lagstiftning och utifrån vägledningarna från EKL-period 2.

I det reviderade direktivet om energieffektivitet (EED) kommer företag som har en årlig energianvändning under 2,8 GWh inte att omfattas. Företag som idag har en energianvändning under 2,8 GWh (enligt nuvarande företagsdefinition) har möjlighet att ansöka om dispens från kravet att genomföra en energikartläggning enligt nuvarande lagstiftning. Vi återkommer om hur ansökningar om dispens ska göras.

Seminarier – save the date

Seminarier om EKL 2024–2027 och implementering av det reviderade direktivet i svensk lagstiftningen planeras enligt följande:

  • Stockholm (för företag): 18 mars 10.00-15.00

  • Stockholm (för kartläggare): 19 mars 10.00-15.00

  • Göteborg (för företag): 26 mars 10.00-15.00

  • Malmö (för företag): 3 april 10.00-15.00

  • Digitalt (för företag): 9 april 10.00-12.00

  • Digitalt (för kartläggare): 11 april 10.00-12.00

Vi återkommer med agenda och inbjudan inom kort.

Slutrapportering av EKL

Nu har vi öppnat EKL-rapporteringen för den fjärde och sista delrapporteringen för de företag som valt att dela upp den detaljerade kartläggningen i etapper.

Inrapporteringen ska göras senast 31 mars 2024. Tänk på att:

  • Vid delrapportering gå in i ”Pågående ärende” på Mina sidor
  • Kontrollera att uppgifter om kontaktperson i formuläret för rapportering är aktuella
  • Du kan behöva uppdatera dina behörigheter

Manual för rapportering av EKL (energimyndigheten.se)

Röd häftstift markerar datumet den 31:a i en kalender.

Utvärdering 2020-2023

Vi har nyligen skickat ut en enkät till de av er som är registrerade kontaktpersoner på företag som har genomfört energikartläggningar enligt EKL. De svar vi får in kommer att användas för att utvärdera perioden 2020-2023.

Lämna ditt svar senast 31 mars 2024. 

Om ditt företag har bytt kontaktperson, meddela ny e-postadress till infoekl@energimyndigheten.se.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna
016-544 20 00 | Fax 016-544 20 99

www.energimyndigheten.se/ekl 

Dela utskicket______________


Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter