Kinda kommun

Näringsliv

Nyhetsbrev April 2021

Vi lever fortfarande mitt i en pandemi

Det kunde vi aldrig anat för ett år sedan. Vi har fått ställa in mycket men även ställt om. Men vi finns fortfarande här för er!

Kommunstyrelsens ordförande Christer Segerstéen avsätter minst en halv dag i veckan för företagsbesök. Våra företagsbesök med kommunledning och övriga politiker är för tillfället inställda med anledning av pandemin. Men det finns andra möjligheter att träffas, kanske ett gå-möte eller en zoomträff?

Vill du ha ett möte eller kontakt med kommunchef, näringslivsansvarig, annan tjänsteperson eller politiker är du varmt välkommen att höra av dig till
Jennie Blomberg 0494-190 12. 

Besöksnäringen

Nu är äntligen nya turisthemsidan publicerad! 

1 april gick vår nya turisthemsida live och blir det nya fönstret utåt mot våra besökare och medborgare som är nyfikna på vad som finns att upptäcka i Kinda. 

Finns ditt företag inom besöksnäringen men saknas på hemsidan, du vill uppdatera uppgifter eller skicka nya bilder till oss? Gå in och fyll i formuläret nästan längst ner till höger på webbplatsen. 

Välkommen in till den nya turisthemsidan!

Nätverksträff för besöksnäringen

Vi bjuder in till nätverksträff för besöksnäringen den 29/4 klockan16-18 via zoom. Vi hälsar er varmt välkomna till ett tillfälle där vi kan utbyta idéer och förslag kring hur vi tillsammans kan möta dagens och morgondagens utmaningar. Fokus på sommaren och hemestertrenden. 

Anmäl dig senast 21/4 klockan 12:00 via länken

Nätverksträff för byggbranschen

Vi planerar även för att ha en nätverksträff för byggbranschen (preliminärt under v 23). Vad skulle du/ni vilja diskutera och nätverka om? Skicka in förslag till jennie.blomberg@kinda.se

Arbetsmarknad

Lokala jobbspår

Den pågående pandemin påverkar arbetsmarknaden med en ökad konkurrens om färre jobb. Det gör det extra tufft för dem som redan innan pandemins utbrott hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gäller framför allt arbetssökande med kort utbildning och personer som behöver ställa om till nya branscher och yrken. Därför är det just nu viktigt att använda utbildning för att rusta arbetssökande för att möta en arbetsmarknad där kompetenskraven ökar.

Genom lokala jobbspår rustas deltagare inom yrken där det finns rekryteringsbehov genom en paketering av utbildning och insatser ur både Arbetsförmedlingens och kommunens verktygslåda, men även insatser från andra aktörer.

Mer om lokala jobbspår på vår hemsida

Klimatanpassningar

Intresse för publika laddstolpar!

Är du representant för verksamhet som bedriver service på landsbygden? T.ex. lanthandlare, idrottsföreningar/anläggningar, församlingar/kyrkor, golfklubbar, föreningsdrivna samlingslokaler (Folkets Hus, Bygdegårdar, Våra gårdar) och andra aktörer inom turism och besöksnäring. Nu finnns det möjlighet att söka 50% investeringsstöd till olika insatser som bidrar till att Sverige uppnår de inhemska klimatmålen.  

Mer information och enkätundersökning

Hur kan myndigheter och den offentliga sektorn hjälpa er verksamhet med klimatanpassning? 

Offentliga organisationer jobbar med att utveckla regionala strategier som syftar till att rusta samhället för de utmaningar som klimatförändringar medför. Länsstyrelsen arbetar just nu med ett förstudieprojekt om hur små- och medelstora företag påverkas av klimatförändringar och hur deras arbete med klimatanpassning ser ut. Vill du delta i undersökningen?

Detta gör du genom att svara på denna anonyma enkätundersökning.

Enkäten riktar sig till företag inom alla branscher och tar bara någon minut att fylla i.

Aktuella upphandlingar

Här hittar du de aktuella upphandlingarna som just nu ligger ute för anbud i Kinda kommun. Bland annat personsökare och företagshälsovård.

Aktuella upphandlingar

Tips till nyhetsbrevet! 

Vi tar gärna emot tips om vad du vill se i nyhetsbrevet! Kanske något visst område inom kommunen som du vill ha mer information om? 

Formulär för tips till nyhetsbrevet

Kinda kommun
Stora Torget 5, Box 1, 590 40 KISA
0494‑190 00 - kinda@kinda.se

Webbplats: www.kinda.se 
Så behandlar vi dina personuppgifter