Kinda kommun

Näringsliv

Nyhetsbrev Juni 2021

Sjöriket Kinda! 

Igår kväll klubbades vårt nya platsvarumärke Sjöriket Kinda igenom i kommunfullmäktige. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och jobba vidare framåt, tillsammans!

Vi vill stärka bilden av Kinda som boendekommun, besökskommun och etableringskommun. För att få så stark genomslagskraft som möjligt,
så gör vi det genom samordning och gemensamt arbete.

Målet är att få fler invånare, företagsetableringar och att locka fler besökare,
både turister och konferensdeltagare. Aktörer kan, oavsett bransch, använda sig av och därmed stärka varumärket i sin kommunikation och marknadsföring av Kinda. 

Att bygga ett varumärke är ett långsiktigt arbete med många steg längs vägen.
Det kräver tålamod med målet i tydligt sikte.
Vi har nu tagit första steget, visst vill du vara med på resan?

Håll ögonen öppna, det kommer mer information på vår hemsida under sommaren! 

Sommarturistbyrå

Logga för turistinformation

Turisbyrån på turné!

I år testar vi nytt och turistbyrån kommer varje onsdag befinna sig ute på plats i våra orter (med reservation för väder och vind).

På onsdagar under sommarveckorna hittas turistbyrån på nedanstående platser under ordinarie öppettider 11-16.
Övriga måndagar-fredagar under juni-augusti finns vi på plats i Kisa bibliotek med turistinformation. 

Vecka 25 - Rimforsa vid Kinda Motell
Vecka 26 - Björkfors vid Valö
Vecka 27 - Hornåbergs Camping
Vecka 28 - Hornåbergs Camping
Vecka 29 - Björkfors vid Valö
Vecka 30 - Pinnarp Camping
Vecka 31 - Pinnarp Camping
Vecka 32 - Rimforsa vid Kinda Motell

*Med reservation för ändringar, senaste uppdaterade informationen finns på www.kinda.se/turistbyrå

Näringslivsarbetet i kommunen 

Näringslivsråd igång! 

Efter önskemål från näringslivet och beslut i kommunstyrelsen drar vi nu igång ett näringslivsråd. Efter sommaren blir första träffen med deltagarna som är VD Kinda-Ydre Sparbank, nyföretagarrådgivare NFC, samt en representant vardera från Företagarna, LRF, de fem största företagen, byggsektorn, besöksnäringen och handeln. Kommunen representeras av kommunalråd, oppositionsråd, kommundirektör, utvecklingschef/näringslivsansvarig och samhällsbyggnadschef. Rådet ska diskutera frågor som är av avgörande och övergripande karaktär för näringslivet och kommunen.

Vi riktar ett stort tack till deltagarna på workshopen inför bildandet av rådet: Johan Widerström VD Kinda Ydre Sparbank, Frida Allert Företagarna, Rickard Gadmar BTT/En utav de fem stora företagen, Henric Wiström ByggWång/Bygg/LRF, Kenneth Johansson & Ewa Pettersson Horn vandrarhem/Besöksnäringen.

Läs mer kinda.se/naringsliv

Svenskt Näringslivs företagsklimatsenkät

Årets siffror från Svenskt Näringslivs företagsklimatsenkät visar dystra siffror för Kinda kommuns del. Vi kommer fortsätta att jobba med de åtgärder som vi har tagit fram tillsammans med näringslivet för att utveckla vårt näringslivsarbete och klättra placeringsmässigt.

Våra prioriterade åtgärder är framtagna tillsammans med näringlivet vid våra senaste workshops. Där har vi kommit fram till 11 punkter som vi ska fortsätta arbeta med. 

Kommunens resultat

Våra prioriterade åtgärder

Information från kommunen

KinBrå
(Kinda kommuns brottsförebyggande råd)

Kinda kommun och Polismyndigheten har ingått en samverkansöverenskommelse för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En handlingsplan har tagits fram och den gäller gemensamma prioriterade fokusområden där effekt kan uppnås genom samverkande insatser.

KinBrå ska jobba med kartläggning, gemensam lägesbild, orsaksanalys, aktiviteter/åtgärder samt uppföljning/utvärdering inom ramen för Kinda kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Vi ska även arbeta med att bygga relationer och kontakter med civilsamhället. Detta för att få ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen.

För att få ett bra resultat är det av största vikt att kommun, polis, civilsamhälle, näringsliv, föreningar, organisationer och myndigheter samverkar. KinBrå har för avsikt att presentera sin verksamhet närmare för näringslivet under senare delen av året och under 2022. Detta för att hitta samverkansformer och hur vi kan nå en trygg och säker levnadsmiljö.

Organisation och kontaktuppgifter

Praktiksamordning

En del av Kinda lärcentrums uppdrag går ut på att undersöka och kartlägga möjligheten för arbetsplatser att ta emot praktikanter som är över 16 år. Syftet är att utveckla rutiner och skapa ett samarbete mellan utbildning, arbetsmarknadsinsatser och arbetsplatser där Kinda lärcentrum ska kunna bistå med arbetsförberedande aktiviteter och stöd till arbetsgivare vid praktik för att underlätta vägen mot anställningar.

 Utmaningarna med att hitta praktikplatser är inte bara att hitta så många praktikplatser som möjligt utan att hitta så många olika typer av praktikplatser så att det ska kunna finnas något som passar för alla. Det finns också ett behov av att få möjlighet att anordna studiebesök för att ge möjlighet att visa på mångfald av möjliga arbetsplatser och att kunna matcha möjliga praktikanter och praktikplatser.

Vi tror att lösningarna på utmaningarna är fortsatt bra kommunikation med vårt nuvarande kontaktnät och att utveckla dialogen med näringslivet och föreningslivet. Vi behöver tydliggöra behovet och förutsättningarna för praktik för såväl arbetsplatserna som individer som står utanför arbetsmarknaden. Som en del i detta planerar vi att genomföra en kartläggning gällande praktikförutsättningar genom en digital enkät som vi redan provat på chefer inom Kinda kommun. Genom denna hoppas vi få svar på vilka möjligheter olika möjliga arbetsplatser inom näringslivet och föreningslivet har att stötta individer utan arbete till olika former av praktik och stödanställningar. Vi vill också kartlägga vilket behov arbetsgivare har av stöd och förberedelser av individer inför praktik. Vi utarbetar just nu metoder och arbetssätt som ska rusta individer inför arbetslivet där förberedelser inför praktik är en del i detta.

Vi önskar också att utveckla möjligheterna till studiebesök genom att kombinera fysiska besök på arbetsplatserna med digitala besök och träffar mellan arbetsplatsrepresentanter och grupper på utbildningsplats alternativt digitalt. Detta ger såväl arbetsplatserna som individerna möjlighet att få och ge information och skapa nätverk.

Vill du veta mer (kontakta oss gärna)

Kontakta oss gärna om du vill planera ett fysiskt eller digitalt studiebesök, ha information om praktik eller stödanställning eller har andra frågor om våra verksamheter.

Kontaktuppgifter
Kinda lärcentrum
Besöksadress: Storgatan 9
Telefon: 0494-190 00 (växeln)
E-post: larcentrum@kinda.se

För mer information om våra insatser och pågående projekt.

För mer information om våra uppdragsområden.

Information från andra myndigheter

Skyltmaterial

Ni har väl inte missat att Svensk handel har ett stort utbud av olika skyltar för att sprida information om Corona och de riktlinjer som gäller? Kika gärna in på deras hemsida via länken nedan om det är något speciellt du söker och behöver. 

Skyltmaterial Svensk Handel

Handläggning av Coronastöd

Stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin förlängs. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. Läs mer via länken nedan. 

Handläggning av Coronastöd

Utveckla ditt företag på bredd och djup

Linköpings Universitet och ALMI erbjuder, i samarbete, möjligheten att ta del av två program till hösten i syfte att utvecka ditt företag. Fördjupningsprogram inom återtillverkning och Fördjupningsprogram inom cirkulär- och hållbar affärsmodell. 

 

Läs mer på ALMI:s hemsida

Kom igång med ditt hållbarhetsarbete!

Hållbarhet är en konkurrensfördel och företag har en viktig roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling men det är inte alltid helt enkelt att förstå vad hållbar utveckling innebär. Inte heller är det enkelt att veta om det är värt att satsa på för ens eget företag. Var ska jag börja? Är det värt att investera tid och pengar? Är det verkligen viktigt för mina kunder? 

Läs mer om hållbarhetsarbete hos ALMI

Så kan du stärka din beredskap för kris och krig i ditt företag

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen. Via nedanstående länk hittar du information, råd och tips på hur du kan tänka till beredskap i ditt företag. 

Beredskap för företag

Aktuella upphandlingar

Här hittar du de aktuella upphandlingarna som just nu ligger ute för anbud i Kinda kommun. Bland annat slamtömning och spolbilstjänster. 

Aktuella upphandlingar

Tips till nyhetsbrevet

Vi tar gärna emot tips om vad du vill se i nyhetsbrevet! Kanske något visst område inom kommunen som du vill ha mer information om?

Formulär för tips till nyhetsbrevet

Kinda kommun
Stora Torget 5, Box 1, 590 40 KISA
0494‑190 00 - kinda@kinda.se

Webbplats: www.kinda.se 
Så behandlar vi dina personuppgifter