Kinda kommun

Näringsliv

Nyhetsbrev september 2021

Första näringslivsrådet genomfört

Nu är vi igång! Första näringslivsrådet genomfördes den 24 augusti. Representanter från varje bransch deltog och på dagordningen stod bland annat syfte och ramar för rådet, Sjöriket Kinda och praktiksamordning. Deltagarna i rådet har ett stort ansvar för att föra vidare information och förankra inom respektive organisation/bransch. För minnesanteckningar och material som presenterades på rådet, 
kolla in denna länk till vår hemsida. 

Har du något du vill näringslivsrådet ska ta upp, kontakta din representant eller näringslivsansvarig Jennie Blomberg, jennie.blomberg@kinda.se

Information från kommunen 

Ny kundtjänst för frågor inom vatten, avlopp och renhållning

Från och med 1 oktober kommer vi samverka med kommunerna Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg kring administration inom området vatten, avlopp och renhållning. Detta innebär att när du kontaktar oss för exempelvis fakturafrågor eller frågor om tömning kommer du att hamna hos kundtjänsten i Söderköping.

Du kommer, precis som tidigare, kunna komma kontakt med kundtjänsten via telefon eller e-post, men från och med 1 oktober nås de via 020-23 30 22 eller va.renhallning@soderkoping.se, fram tills dess gäller ordinarie nummer och e-post. Telefontider för kundtjänsten är vardagar 09:00-11:30 och 13:00-14:00.

Genom att samverka inom dessa frågor har vi möjlighet att vidareutveckla våra system för att kunna ge ännu bättre service till våra kunder!

Nästa faktura som når dig kommer därför att se annorlunda ut, på kuvertet kommer loggan för kundtjänsten vara med på fakturan kommer Kindas kommunvapen finnas. Känner du minsta tveksamhet kring fakturan när den kommer, så är du varmt välkommen att kontakta vår växel 0494-190 00.

Senast nytt från upphandlingsavdelningen

Nu lägger vi en intensiv vår bakom oss och ser fram emot en spännande höst! Under våren har vi hanterat flera omfattande upphandlingar, däribland behandlingstjänster av avfall, insamling av avfall, omhändertagande av farligt avfall, slamtömning och spolbilstjänster. Inför hösten blir det något färre upphandlingar men vi kommer bland annat genomföra upphandling avseende markarbeten, fordon skogsförvaltning. Parallellt med upphandlingarna färdigställer vi även riktlinjer för avtalsuppföljning samt fortsätter arbetet för att nå en effektivare inköpsorganisation. Vill ni veta mer om de aktiviteter som planeras under hösten eller är nyfikna på hur en upphandling går till så tveka inte att höra av er!

Läs mer om hur vi jobbar med upphandlingar på vår hemsida här.

Praktikplatser - Enkät till näringslivet 

Kinda lärcentrum genomför en kartläggning av möjliga praktik- och/eller arbetsplatser för att kunna stötta individer utan arbete till olika former av praktik och stödanställningar. Syftet är att ge individer kännedom om arbetslivet och förhoppningsvis hjälpa dem till egen anställning som på sikt bidrar till kommunens kompetensförsörjning. Vi vore tacksamma om du som är arbetsgivare har möjlighet att besvara en enkät.

Länk till enkäten

Lokala jobbspår

Lokala jobbspår

Lokala jobbspår ska säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses. Samtidigt ger det en möjlighet för individer som står långt från arbetsmarknaden att utveckla sina kompetenser och komma in på arbetsmarknaden.

Den pågående pandemin påverkar arbetsmarknaden med en ökad konkurrens om färre jobb. Det gör det extra tufft för dem som redan innan pandemins utbrott hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gäller framför allt arbetssökande med kort utbildning och personer som behöver ställa om till nya branscher och yrken. Därför är det just nu viktigt att använda utbildning för att rusta arbetssökande för att möta en arbetsmarknad där kompetenskraven ökar.

Genom lokala jobbspår rustas deltagare inom yrken där det finns rekryteringsbehov genom en paketering av utbildning och insatser ur både Arbetsförmedlingens och kommunens verktygslåda, men även insatser från andra aktörer.

Lokala jobbspår innehåller en kedja av olika aktiviteter. Exempelvis arbetsmarknadsutbildningar eller vissa moduler inom dessa, yrkessvenska, arbetspraktik, subventionerade anställningar, kurser inom den kommunala yrkesutbildningen och företagsspecifika kurser.

Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.

Information från Nyföretagarcentrum

NyföretagarCentrum Kinda Ydre

NyföretagarCentrum finns för alla som funderar på att starta företag eller är nystartad i Kinda och Ydre.

NFC erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning samt seminarier och utbildningar. Läs mera på hemsidan.

NyföretagarCentrums hemsida

Information från andra myndigheter

Krisberedskap för företag

Denna vecka är det krisberedskapsveckan, hur är ditt företag förberedd på kris? På MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har samlat information kring hur du kan tänka kring krisberedskap i ditt företag. På MSB:s hemsida kan du även läsa mer om företags roll i civilförsvaret vid kris och krig. 

Läs mer på MSB:s hemsida

Aktuella upphandlingar

Här hittar du de aktuella upphandlingarna som just nu ligger ute för anbud i Kinda kommun. Bland annat skylift och terminalglasögon. 

Aktuella upphandlingar

Tips till nyhetsbrevet

Vi tar gärna emot tips om vad du vill se i nyhetsbrevet! Kanske något visst område inom kommunen som du vill ha mer information om?

Formulär för tips till nyhetsbrevet

Kinda kommun
Stora Torget 5, Box 1, 590 40 KISA
0494‑190 00 - kinda@kinda.se

Webbplats: www.kinda.se 
Så behandlar vi dina personuppgifter