Kinda kommun

Näringsliv

November 2021

Två träd som genom samarbete växer

 

Vi vill besöka dig och ditt företag!

Vi, politiker och tjänstepersoner i Kinda kommun, vill gärna komma ut
och möta dig som företagare i din vardag. Därför har vi som mål
att göra minst 25 företagsbesök per år.

 

Varför då?

För vi tycker det är viktigt att ha en nära relation till företagen, berättar Jennie Blomberg som är utvecklingschef med ansvar för näringslivsfrågor. För att kunna driva utveckling
och hitta nya samarbeten och satsningar för utveckling av kommunen behöver vi föra en dialog med vårt näringsliv, från ensamföretagare till större företag.
Vi är nyfikna och vill veta mer om företagen i Kinda och vilka behov som finns.

Hör av dig till oss om du vill boka in ett besök, vi ser fram emot det! 
Det gör du enklast via ett meddelande till  jennie.blomberg@kinda.se 

Vi ser fram emot att besöka just dig och ditt företag!

 P.S. mötesanteckningarna från näringslivsrådet hittar du på vår hemsida här.

Bild som ska symbolisera översiktsplanarbetet

Du kan påverka!

Just nu pågår ett aktivt arbete i kommunen med att ta fram en ny översiktsplan för Kinda. En översiktsplan handlar om bebyggelse, platser och infrastruktur i ett långsiktigt perspektiv. I samband med uppstarten av arbetet pågår just nu en insamling av idéer, tankar och synpunkter från näringslivet i Kinda.

Nu har ditt företag möjlighet att berätta vad du vill se i Kindas framtid kopplat till bebyggelse, platser och infrastruktur. Vad behöver just ditt företag för att kunna utvecklas och blomstra i Kinda? Var tycker du att det behövs ny mark för verksamheter? Vi vill ha in så många tankar, åsikter och synpunkter som möjligt för att få en tydligare bild ges av vad näringslivet tycker så ta tillfället i akt och och var med påverka utvecklingen av näringslivet i Kinda.

Ta chansen att berätta vad just ditt företag tycker! (Länk till enkät)

Tänk på att enkäten går att besvara till och med den 30 november och ska besvaras av dig som äger eller representerar företaget, med andra ord ett svar per företag eller verksamhet. 

Det också finns en digital enkät som riktar sig till privatpersoner. Vill du vara med och sprida information kring detta, kika in på vår hemsida via länken nedan och ladda ner informationsbroschyren och sätt upp i din verksamhet. 

Båda enkäterna finns tillgängliga på vår hemsida här om du vill läsa mer om projektet. 

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

Kinda lärcentrum

Genom jobbspår säkrar vi kompetens i många branscher!

Jobbspår bedrivs i hela Östergötland för att stötta företag att hitta kompetent personal.Vi samarbetar särskilt med Åtvidabergs kommun, Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen för att rusta arbetslösa kandidater som företagen väljer ut.

Goda exempel

En kortare skräddarsydd svetsutbildning kommer ge ett stort industritillverkningsföretag välbehövlig arbetskraft inom kort, liksom flera fastighetsbolag i Östergötland kommer få tillskott av utbildade fastighetsskötare då kompetenskraven i branschen ökat.

Verksamheter inom omsorg har via jobbspår säkrat personaltillgång, liksom restauranger, ventilationsföretag, bilfirmor, lokalvårdsföretag, bussfirmor, CNC-företag, livsmedelsindustrier, matbutiker och många fler.

Insatserna för att rusta kandidater med den kompetens som behövs har sett olika ut. Vill du veta mer om hur jobbspår kan bidra till ditt företags personalförsörjning är du välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter och mer information via länken nedan. 

Lokala jobbspår på hemsidan

En väg till arbete -
du kan hjälpa till

En möjlighet för företag att matchas med rätt arbetssökande är praktik. Detta har vi kombinerat med att stötta individer utan arbete.

En praktikplats innebär att individen får kännedom om arbetslivet och för företaget innebär det möjligheten att få hjälp med kompetensförsörjning. Vi genomför nu en enkätundersökning för att hitta företag som vill och kan ta emot praktikanter. Vi ser här en möjlighet att matcha rätt företag med rätt person som kan leda till egen anställning.

Tillsammans kan vi hitta lösningar! Fyll i enkäten via länken.

Enkäten går att fylla i under hela november.

Information från NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum KindaYdre

NyföretagarCentrum finns för alla som funderar på att starta företag eller är nystartad i Kinda och Ydre.

NFC erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning samt seminarier och utbildningar. Läs mera på hemsidan.

NyföretagarCentrum Kinda Ydre

Aktuella upphandlingar

Här hittar du de aktuella upphandlingarna som just nu ligger ute för anbud i Kinda kommun. Bland annat skylift.

Aktuella upphandlingar

Vad vill du veta?

Vi vill veta vad just du vill läsa om i vårt nyhetsbrev? Vad vill du veta mer om? Lämna din feedback och önskemål!

Feedback och önskemål

Kinda kommun
Stora Torget 5, Box 1, 590 40 KISA
0494‑190 00 - kinda@kinda.se

Webbplats: www.kinda.se 
Så behandlar vi dina personuppgifter