Kinda kommun

Näringsliv

Nyhetsbrev januari 2022

Välkomna till 2022!

Vi ser fram emot ett öppnare samhälle under år 2022, där restriktionerna förhoppningsvis tas bort och vi kan återigen träffa er företagare fysiskt.

Vi vill ha en nära relation till företagen i Kinda för att kunna driva utveckling, hitta nya samarbeten och satsningar. För det behövs en ständigt pågående förtroendefull dialog. Det är en av flera anledningar till att vi genomför företagsbesök. Utöver det har vi kontinuerlig dialog, bland annat genom näringslivsrådet, och kommunstyrelsens ordförande
avsätter minst en halvdag i veckan åt företagskontakter.

Senaste företagsbesöken har vi gjort hos Björklunds fasad och Måleri, Fröjds Åkeri, Fjuttab, Ica Melkers, Bagarboden och Kisa Elbyrå. Det har varit givande besök där vi fått veta mer om företagen och deras behov. Vi har diskuterat utveckling, utmaningar och möjligheter. Tack för givande möten!

Vår förhoppning är att vi under år 2022 kommer
att få träffa många av våra företag i Kinda! 

Svenskt Näringslivs undersökning

Nu är årets enkät ute från Svenskt Näringsliv. 2022 års enkätundersökning pågår mellan den 3 januari till och med den 31 mars. Har du fått enkäten så glöm inte att svara på den. Ditt svar är viktigt för utvecklingen av Kindas företagsklimat.

Kinda lärcentrum

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en central fråga för många företag. 

Kinda lärcentrum har fått i uppdrag av bildningsnämnden att under 2022 stötta näringslivet i Kinda kommun gällande företagens kompetensbehov.

Bjud in vår koordinator till ert företag på plats eller digitalt för att få reda på mer om yrkesutbildningar/enstaka yrkeskurser som erbjuds inom vuxenutbildningens regi.

Vi har samverkansavtal med övriga kommuner i vårt län samt Region Östergötland och du kan läsa mer om vilka yrkesutbildningar som erbjuds på: Vuxenstudera i Östergötland.

Samtliga utbildningar är kostnadsfria för Kinda kommuns medborgare och kan sökas via vår vuxenutbildning. Vissa utbildningar har behörighetskrav som måste uppfyllas. Samtliga utbildningar är kopplade till kurser på gymnasial nivå där också betyg sätts. Koordinator kan berätta mer om förutsättningar och hur man söker.

Vi har till uppdrag att prioritera utbildningar där det finns stora lokala kompetensbehov. Därför behöver vi veta vad ni behöver, både vad gäller framtida medarbetare men också för att utbilda er nuvarande personal vid behov.

Motprestationen från företaget, är att avsätta utbildningstid för era medarbetare.

På vår hemsida kan du läsa mer om oss på Kinda lärcentrum. www.kinda.se/kindalarcentrum

Karl-Erik Eriksson
Koordinator – Vuxenutbildning Kinda
Kinda lärcentrum
Storgatan 9, Kisa

0494-194 28
070-308 94 28
karl-erik.eriksson@utb.kinda.se

Information från Nyföretagarcentrum

NyföretagarCentrum Kinda Ydre

NyföretagarCentrum finns för alla som funderar på att starta företag eller är relativt nystartad i Kinda och Ydre.

NFC erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning, seminarier och utbildningar. På hemsidan kan du läsa mera om vårens program där vi bland annat erbjuder seminarier om digital marknadsföring, sociala medier, bokslut, affärsplan och budget samt Skatteverkets informationssändningar med praktisk information om företagsstart. Tipsa gärna andra om Nyföretagarcentrums verksamhet!

Läs mera på vår hemsida NyföretagarCentrum Kinda Ydre

Kontakta Nyföretagarcentrum i Kinda Ydre: Eva Torell, 070-555 33 31, eva.torell@nyforetagarcentrum.se.

Information från andra myndigheter

Affärsutvecklingscheckar

Nu finns möjligheten för företag att stärka sin konkurrenskraft genom affärsutvecklingscheckar som du söker hos Almi. Det finns 4 olika checkar att söka. 

Läs mer och hur du ansöker här. 

Aktuella upphandlingar

Här hittar du de aktuella upphandlingarna som just nu ligger ute för anbud i Kinda kommun.

Aktuella upphandlingar

Vad vill du veta?

Vi vill veta vad just du vill läsa om i vårt nyhetsbrev? Vad vill du veta mer om? Lämna din feedback och önskemål!

Feedback och önskemål

Kinda kommun
Stora Torget 5, Box 1, 590 40 KISA
0494‑190 00 - kinda@kinda.se

Webbplats: www.kinda.se 
Så behandlar vi dina personuppgifter