Kinda kommun

Nyhetsbrev November

 

Redan november! 

November går i samverkans tecken, vilket egentligen alla månader gör i kommunen. Bland annat var Linköpings Universitet på plats på näringslivsrådet och berättade om vilka möjligheter som finns för företagare och offentliga organisationer att samverka och ta del av kunskap från Linköpings universitet (LiU). Vi uppmärksammar Våld i nära relation under vecka 47 tillsammmans med Kindahus, Region Östergötland och näringslivet och utvecklingen av Nära vård pågår i tät samverkan med Region Östergötland och civilsamhället. 

Att det är full aktivitet även i näringslivet och hos våra företagare blev uppenbart vid senaste näringslivsrådet då bland annat besöksnäringen informerade om en lyckad sommar med många besökare. 

Skicka gärna in punkter och förslag till kommande dagordning till hannes.tomasson@kinda.se, nästa möte är den 14/12.

Är du med i Cardskipper?

Jultider närmar sig och återigen vill vi visa visa uppskattning och tacka alla våra medarbetare för det goda arbetet som utförs! I år väljer vi återigen att gynna våra lokala handlare och delar ut ett digitalt presentkort till våra medarbetare som kan nyttjas i våra lokala affärer och butiker i Kinda kommun som har anslutit sig till appen Cardskipper. Är du ännu inte ansluten till Cardskipper finns det möjlighet att läsa mer och göra det via länken nedan

Anmäl ditt företag till Cardskipper här.

 

Föreläsning om solceller och batterier för företag

Är ditt företag intresserad av att skaffa en solcellsanläggning eller investera i batterier? Under en föreläsning arrangerad av Åtvidabergs kommun får du som företagare kunskap om hur en solcellsanläggning fungerar och vad som gör den lönsam, samt vilka användningsområden det finns för batterier och hur de påverkar ekonomiskt.

Intresset för solenergi hos företag är fortsatt stort och sen en tid tillbaka är även batterier något att ta ställning till. Arne Andersson som har lång erfarenhet inom elmarknadsbranschen föreläser och ger bland annat svar på frågorna:

  • Hur funkar en solcellsanläggning och vad gör den lönsam?
  • Vilka regler finns kring mikroproduktion av el och energilagring i form av batterier?
  • Vad finns det för användningsområden och fördelar med batterier, och hur ser utvecklingen ut framåt?
  • Vad är stödtjänster och hur kan företaget tjäna på det?

När: 6 december klockan 14.00-15.20.
Plats: Assalub AB, Prästängsvägen 15 i Åtvidaberg

Mer information om anmälan finns på vår hemsida via denna länk.

Upphandling - save the date! 

18/1 klockan 18.30-20:00 är det dags för en digital utbildning i
offentlig upphandling och anbudsförfarande. 

 Du kan anmäla dig redan nu via länken nedan.

Länk: Anmälan via vår hemsida

 
 

Ny riskklassning av livsmedelsverksamhet
från 2024

Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 klassar därför miljöenheten på Kinda kommun om alla befintliga verksamheter.

Vi riskklassar din verksamhet

Du som bedriver livsmedelsverksamhet i Kinda kommun kommer att få ett meddelande med mer information till ditt företag under hösten om hur riskklassningen kommer att gå till.

Du lämnar enklast de uppgifter vi behöver genom att använda den e-tjänst för omklassning som tagits fram tillsammans med Livsmedelsverket. Du hittar länken nedan, under E-tjänster. Vi uppskattar att det tar ca 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten. För att använda e-tjänsten behöver du BankID.

Beslut om din nya riskklassning skickas i slutet av 2023 och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska ha under fem år.

Läs mer på vår hemsida här. 

Revidering av lokala föreskrifter - Gödselhantering

Tidigare har det funnits lokala bestämmelser om gödselhantering inom och intill detaljplanelagt område. Dessa bestämmelser är nu upphävda av kommunfullmäktige. 

Anledningen till att bestämmelsen en gång beslutades var att det tidigare förekommit gödselspridning i och intill detaljplanelagt område som medfört olägenheter för närboende. Spridning av gödsel omfattas dock av Miljöbalkens hänsynsregler vilket medför att om gödsel sprids på olämpligt vis kan detta regleras med föreläggande riktat till den enskilda lantbrukaren, om behov skulle uppstå.

Förhoppningsvis ska detta underlätta för de lantbrukare som brukar åkrar i och intill detaljplanelagt område.

Nyfiken på alternativa rekryteringsvägar för att trygga kompetensförsörjningen?

Breddad rekrytering blir ett allt viktigare begrepp när många företag vittnar om att de har svårt att hitta kompetens. Arbetsförmedlingen bjuder in till ett digitalt informationsmöte och berättar vilka alternativa vägar som finns och vilket stöd man som företag kan få. Många företag har redan insett nyttan och kunnat fortsätta växa, samtidigt som de öppnat dörrar för individer som blir självförsörjande och bidrar till samhället.

Dag: 2023-12-14

Tid: 13.15-14.15

Länk för att koppla upp sig:

https://regionostergotland-se.zoom.us/j/87919919485?pwd=NUdVWGpqNHVuVnUxVHpTWENmZ2hLUT09

Meeting ID: 879 1991 9485

Passcode: 931593

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar Arbetsförmedlingen Östergötland

NyföretagarCentrum Mellersta Östergötland

NyföretagarCentrum finns för alla som funderar på att starta företag eller är relativt nystartad i Kinda och Ydre. Från 2022 ingår vi i Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland tillsammans
med Linköping, Norrköping, Mjölby, Kinda, Ydre och Åtvidaberg.
Vi erbjuder kostnadsfri och konfidentiell individuell rådgivning samt seminarier och utbildningar. På hemsidan kan du läsa mera om höstens program med bland annat seminarier om marknadsföring, ekonomi, affärsplan och budget samt Skatteverkets informationssändningar med praktisk information om företagsstart. Vi erbjuder också rådgivning på andra språk, starta eget-kurs och mentorprogram. www.nyforetagarcentrum.se/mellersta-ostergotland/

Kontakta Nyföretagarcentrum Kinda Ydre: Eva Torell, 070-555 33 31,
eva.torell@nyforetagarcentrum.se.
Vi finns på Kalmarvägen 14 i Kisa (från och med oktober på Storgatan 20, fd
Arbetsförmedlingen) samt efter bokning på Kinda-Ydre Sparbank i Österbymo.

Aktuella upphandlingar

Här hittar du de aktuella upphandlingarna som just nu ligger ute för anbud i Kinda kommun.

Aktuella upphandlingar

Vad vill du veta?

Vi vill veta vad just du vill läsa om i vårt nyhetsbrev? Vad vill du veta mer om? Lämna din feedback och önskemål!

Feedback och önskemål

Kinda kommun
Stora Torget 5, Box 1, 590 40 KISA
0494‑190 00 - kinda@kinda.se

Webbplats: www.kinda.se 
Så behandlar vi dina personuppgifter