Kalmar läns luftvårdsförbund
Nummer 1 2021 Webbversion | Webbplats
Ödevata fiskecamp
 

Ödevatas Fiskecamp i Emmaboda kommun- Årets luftvärnare

Luftvårdsförbundets utmärkelse ”Luftvärnaren” har i år tilldelats Ödevatas Fiskecamp med följande motivering:

Med ett stort engagemang för ett hållbart samhälle är strävan stor efter att bli den mest hållbara och klimatpositiva turistanläggningen i Sverige, kanske i hela världen. Genom ett ständigt ihållande arbete vill man visa och inspirera andra, att nya utmaningar är möjliga att genomföra, detta för att skapa en mer hållbar livsstil och en hållbar turism. Genom olika projekt såsom Akvaponik och egentillverkad biokol har en varaktig hållbar livsstil väckts till liv och skapats på anläggningen.

Ödevata, en idyllisk rekreationsplats där tid finns för återhämtning samtidigt som inspirationer flödar och hoppet tänds till tron på framtidens utveckling.

Utdelning av priset, som består av en segelbåt i glas och ett diplom, får vi göra när vi åter igen kan träffas fysiskt, förhoppningsvis vid förbundets luftvårdsdag i november.

Årsmöte

Den 16 mars höll Luftvårdsförbundet årsmöte via Teams.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2020.

Efter att revisorn läst upp revisionsberättelsen beslutade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen gällande räkenskapsåret 2020.

Till ny ordförande valdes Helené Rasmusson (Kalmar Kommun)

Övriga poster i styrelsen skedde genom nyval, omval och fyllnadsval enligt följande:

Ordinarie ledamöter på två år Kristina Persson (Emmaboda Kommun), Camilla Olofsson (Södra Cell Mönsterås) och Johanna Vöks (Region Kalmar län)

Ordinarie suppleanter på två år Renata Foks (Naturskyddsföreningen i Kalmar län), Christine Dahlgren (Mönsterås Kommun), Simon Sörensen (Xylem Water Solutions Manufacturing AB) och Joachim Axelsson (Västervik Miljö& Energi AB)

Ordinarie ledamöter på ett år Caroline Lagerkvist (Länstyrelsen), Gustaf Nilsson (Torsås Kommun) och Katarina Andersson (Saft AB)

Suppleanter på ett år Henrik Andersson (Oskarshamn Kommun), Marie Lindström (OKG Aktiebolag) och Jenny Nilsson (Västerviks kommun)

Revisor Kerstin Blom Johansson (IKEA Industry Hultsfred AB) och Tina Erlandsson (Region Kalmar Län)

Revisor suppleant Charlotte Andersson (DGE Mark och Miljö) och Annika Andersson (Sweco)

Valberedning Catarina Lund (Vatten och Samhällsteknik AB), Carolina Gunnarsson (Region Kalmar län) och Karen Jensen (Kommunförbundet Kalmar län)

Förslag till nya stadgar har bifogats kallelsen och fastställande av ändringar av stadgarna ska vid två efter varandra årsmötesförhandlingar, årsmötet beslutade om ändringar av stadgarna.

Årsmötet beslutade om arbetsprogram, budget för 2021 och om oförändrade medlemsavgifter och utredningskostnader för 2021.

Vid årsmötet avgick tre av styrelsens medlemmar. Vi tackar Anna Angeland, Charlotta Lindeborg och Jesper Nyberg för sina värdefulla insatser och sitt engagemang för arbetet i Kalmar läns luftvårdsförbund. Eftersom årsmötet hölls via Teams kommer avgående styrelsemedlemmar att avtackas med blommor via bud.

 

Mätinstrument för luftmätning
 

Mätstationen i Västervik

Tidigare år har luftkvaliteten mätts i Västervik och vartannat år i Kalmar.

Under några år har mätningarna i Västervik legat nere men har nu tagits upp igen och nu på en ny plats.
På Hamngatan 23 mitt i centrala Västervik har man nu satt upp en ny mätstation som ska mäta PM10 (massan av partiklar i luften som är mindre än tio mikrometer). Mätstationen har varit i gång sedan 20 januari och kommer att vara i gång under ett års tid, med filterbyte en gång i veckan. Detta för att kunna få en bild av hur luftkvaliteten är i centrala Västervik.

 

 

Mätningar av bens(a)pyren i Högsby

Enligt luftvårdsförbundets kontrollstrategi ska vi mäta bens(a)pyren i ett bostadsområde med mycket vedeldning. Det gör vi nu i ett villaområde i Högsby kommun. Mätningarna kommer att utföras 5 veckor fördelat över 2021.

Bens(a)pyren är klassad som en cancerframkallande luftförorening som släpps ut bland annat från småskalig vedeldning, arbetsmaskiner och trafik.

Utrustningen består av en veckoprovtagare och 8 provtagningshuvuden som sitter på en arm, provväxlare, styrenhet samt en pump. Provtagningshuvudena laddas med filter som sedan skickas på analys.

Kalmar läns Luftvårdsförbund
smalandsluft.se/lvf-kalmar-lan.html
 
Helené Rasmusson (ordförande) tel. 0480-450362, helene.rasmusson@kalmar.se 
 
Caroline Lagerkvist (sekreterare) tel. 010-223 86 49, caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se 

Webbplats