Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 1 januari 2023 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

I årets första nummer kan du läsa om:

  • Lyckat våtmarksprojekt i Segersgärde och Kvarntorpet
  • Rapportering av rovdjursobservationer
  • Inget natur- och kulturguideprogram i år
  • Licensjakt på lodjur
 

Lyckat våtmarksprojekt i Segersgärde och Kvarntorpet

- Från början var jag lite skeptisk till våtmarksprojektet, men tycker resultatet har blivit över förväntan. Så säger Bertil Roos som tillsammans med sin bror bedriver jordbruk i naturreservaten Segersgärde och Kvarntorpet i Västerviks kommun. I den låglänta dalgången vid Gamlebyviken har det skapats ett betat våtmarksområde vintern 2022/2023. Projektet är en kompromiss där Länsstyrelsen, kommunen, markägarna och arrendatorerna haft lite olika ingångar, men där en öppen dialog lett fram till något som alla är nöjda med. En rak kanal har förvandlats till ett slingrande flöde med flera vattenspeglar som omges av fuktig betesmark. Kanter mot vattnet har gjorts ordentligt flacka, bland annat för att göra det lättare för kor att beta hela området. Jordmassor har förbättrat intilliggande åkermark. Åtgärden ska bidra till minskad övergödning och ökad biologisk mångfald men också till torktålig betesmark och förbättrad brukningsmöjlighet på intilliggande åkermark.

Tyckte du att detta lät intressant och skulle vara något för dina marker? Hör av dig till Marcus Arnesson 010–2238671 (skyddade områden) eller Martin Hederskog 010–2238661 (övriga områden).

 

Rapportering av rovdjursobservationer

Länsstyrelsen har nyligen dokumenterat länets första vargrevir öster om Kosta i Kronobergs och Kalmar län. För att vi ska kunna ha en bra överblick över länets rovdjur är det jätteviktigt att just du som sett djur eller spår rapporterar in detta. Det kan enkelt lämna in dina observationer av stora rovdjur till Skandobs antingen via hemsidan Skandobs.se eller via appen ”Skandobs touch” som kan laddas ner till din smartphone. Läs mer om länets första vargrevir på vår webb

 

Inget natur- och kulturguideprogram i år

Naturvården på Länsstyrelsen brukar producera ett gediget guideprogram varje år. Syftet är att locka ut fler i våra skyddade områden som naturreservat och nationalparker. I år har skötsel och skydd av värdefull natur fått kraftigt minskade anslag och vi tvingas därför prioritera hårt för att kunna göra mesta möjliga nytta i naturen. Det betyder att vi sätter guideprogrammet på paus. Vi tycker givetvis att detta är jättetråkigt men vi hoppas att det ska bli bättre förutsättningar till 2024. I stället passar vi på att flagga för vår trevliga utflyktsguide som kan ta dig ut till våra allra finaste natur- och kulturområden på egen hand. Den finns att hämta hos oss på Länsstyrelsen och på de flesta turistbyråer i länet. Du kan också ladda ner utflyktsguiden digitalt på vår webb. Tack till alla som tidigare har deltagit på våra guidningar och så hoppas vi på bättre tider framöver!

 

Licensjakt på lodjur

Den 1 mars i år börjar licensjakten på lodjur i Kalmar län. I år har. I år ökar tilldelningen jämfört mot föregående år och 32 lodjur har tilldelats. Det beror på att det sker en ökning av lodjuren i Kalmar län och i södra Sverige. Läs mer om varför och hur jakten kommer att bedrivas på vår webb.

 

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från avdelningen för Utveckling & Landsbygd på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Webbplats
Skicka vidare