Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 2 februari 2023 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

I detta februarinummer kan du läsa om:

  • Kraftig neddragning av skötsel av värdefull natur i länet
  • Sportlov på naturum Trollskogen
  • Grundkurs för användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L
  • Röjning av igenvuxen betesmark inom Natura 2000-området Södviken på nordöstra Öland

 

 

Kraftig neddragning av skötsel av värdefull natur i länet

Länsstyrelsen har nu fått besked om årets tilldelning för skötsel och skydd av värdefull natur. Budgeten för 2023 innebär kraftigt minskade anslag. För skötsel minskar budgeten med nästan 2/3. När det gäller åtgärder för hotade arter får vi ungefär hälften i anslag jämfört med 2022. Neddragningarna får stora konsekvenser för arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv.

Det är Naturvårdsverket som fördelar medel till landets 21 länsstyrelser. När bidragen minskar så mycket får det ganska genomgripande konsekvenser för länet. Vissa satsningar, som pollinationsuppdraget och arbetet med att bekämpa invasiva arter, upphör helt. Inom andra delar måste länsstyrelsen sänka ambitionerna kraftigt. Det blir väldigt lite skötselinsatser i naturreservaten och bara några få åtgärder för bevarande av hotade arter. En positiv nyhet är att våtmarkssatsningen fortsätter. Det bli minimala insatser för friluftslivet i naturreservat och nationalparker i länet. Effekterna kan bli stängda vandringsleder och låsta toaletter och att naturumen i Trollskogen och Ottenby minskar ner på öppettiderna. Det blir inga nya skyltar eller foldrar och det årliga naturguideprogrammet ställs in. Det blir heller inga nya lokala och kommunala projekt inom lokala naturvårdssatsningen (LONA). Det blir bara finansiering av de fleråriga projekt som redan pågår. De kraftiga nedskärningarna innebär betydligt färre uppdrag för alla de entreprenörer och företag som länsstyrelsen anlitar via sina ramavtal. Detta får konsekvenser för flera mindre företagare i länet som är mer eller mindre beroende av länsstyrelsen som uppdragsgivare. Du kan läsa mer i länsstyrelsen frågor och svar kring effekterna av nedskärningarna på länsstyrelsens webb.

 

Sportlov på naturum Trollskogen

Kom och njut av naturen i Trollskogen på sportlovet. Onsdag och torsdag vecka 8 och 9 har vi öppet kl. 10-14, med rovfågelspaning på parkeringen kl. 10-11 båda dagarna. I naturum kan du utmana ditt resesällskap i Djur-OS eller leta trollsländor i utställningen. När du ger dig ut i naturreservatet kan du ha med dig bingo, korsord eller sportlovsutmaningen. Vi arbetar just nu med att grusa upp blåa, Knysselnackestigen, därför hittar du en tipsrunda runt hela långa röda leden; Trollskogsstigen. I Café Tångsnällan kan du köpa dricka och bulle. Välkomna till naturum Trollskogen! Läs mer på vår hemsida www.naturumtrollskogen.se

 

Chans att lära mer om växtskyddsmedel

Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till grundkurs för användning av växtskyddsmedel, klass 1L och 2L, utomhus den 29 - 30 mars och 4 - 5 april 2023.

Du anmäler dig på utbildning.jordbruksverket.se Tänk på att anmälan är bindande och att du måste delta alla fyra dagar. Har du frågor? Mejla oss gärna på lantbruksenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Foto: Nina Nilsson

 

Röjning av igenvuxen betesmark inom Natura 2000-området Södviken på nordöstra Öland

Länsstyrelsen har under några veckors tid i februari restaurerat och röjt fram ett kraftigt igenvuxet område i en betesmark inom Natura 2000-området Södviken på nordöstra Öland. Restaureringen initierades genom att markägaren själv kontaktade länsstyrelsen för att se om länsstyrelsen kunde hjälpa till med röjningen. Under hösten träffade länsstyrelsen både markägare och djurhållare och kom överens om att gå vidare med restaureringen. I betesmarken, som tidigare var kraftigt igenvuxen av framförallt enbuskar, har länsstyrelsen med hjälp av en entreprenör skapat en halvöppen betesmark med buskar och träd av bland annat ek, oxel och getapel, slånbuskar, enbuskar och nypon.

- Jätteroligt att detta kunde bli verklighet och det ser ut att bli jättefint. Det kan nog bli en del blommor där så småningom också, kanske orkidéer som Adam och Eva och fina gullvivor, säger markägare Maria Johansson.

Stora delar av området som restaurerats har varit så kraftigt igenvuxet under en längre tid att stora mängder rakstammiga och kvistfria enbuskar vuxit upp. De rakstammiga enbuskarna har nu kvistats och kapats till lämpliga längder för att kunna användas till stolpar vid traditionell gärdesgårdsbyggnation.

- Vilken förändring av området. Fantastiskt roligt att länsstyrelsen haft möjlighet att genomföra den här restaureringen, både för naturvärdenas skull liksom för markägare, djurhållare och besökare till området. Jätteroligt att vi dessutom har erbjudits av markägaren att kunna ta tillvara enestolpar som sedan kan användas till att bygga gärdesgård i någon annan del av länets skyddade områden, säger Johan Jansson, reservatsförvaltare på länsstyrelsen.

Kalender

16 mars  Länsstyrelsen Kalmar län

Kommunmöte om invasia arter

Få information om invasiva arter, strategier och bekämpning. Flera olika aktörer hanterar invasiva arter i sin verksamhet. Under dagen får du inblick i det arbete som görs i staten.

 

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från avdelningen för Utveckling & Landsbygd på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Webbplats
Skicka vidare